Transparentní účet
COVID-19
123-728950287/0100
 • U Dubu
  U Dubu

  Domov pro osoby se zdravotním postižením.

 • Mládežnická
 • U Dubu
  U Dubu
 • Mládežnická
  Mládežnická

  Klienti jsou ubytováni v příjemném prostředí.

 • U Dubu
  U Dubu
 • Mládežnická
  Mládežnická

  Bohatá nabídka volnočasových aktivit.

 • U Dubu
  U Dubu

  Ošetřovatelskou péči 24 hodin denně a 7 dní v týdnu zajišťuje tým registrovaných zdravotních sester a kvalifikovaných pracovníků v sociálních službách.

 

Na základě vývoje situace v ČR v souvislosti s nákazou COVID-19, má naše organizace v případě vzniku karantény, jmenován krizový štáb.
V době krize bude jmenovaný štáb postupovat dle zpracovaného krizového plánu, který je uložen u ředitelky organizace. 

 

 

Zákaz návštěv od 21.9.2020

 

Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje vydala doporučení, v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace onemocnění COVID-19, zakázat návštěvy v zařízení sociálních služeb. Z důvodu zajištění bezpečnosti a zdraví našich klientů a zaměstnanců, respektujeme doporučení KHSÚK a proto budou zařízení MěÚSS Jirkov pro návštěvy od 21.09.2020 uzavřeny. Zákaz návštěv se nevztahuje na klienty v paliativní péči a terminálním stádiu.
 

Nová pravidla pro návštěvy

 

Milí rodinní příslušníci a přátelé, bohužel pro zhoršující se situaci v závislosti opětovných výskytů Covid 19, máme pro Vás opět aktuální informace k úpravě pravidel pro návštěvy v našich zařízeních.

 1. S platností od pondělí 3.8.2020 je možné navštěvovat klienty pouze 2x týdně, a to ve dnech středa a neděle, v čase od 14,00 do 16,00 hodin (s ohledem na počasí nejlépe venku). Poslední návštěvě bude umožněn vstup 30 minut před ukončením návštěvní doby
 2. Doporučená doba návštěvy je max. 2 hodiny, preferujeme, aby návštěva probíhala ve venkovních prostorách (s ohledem na počasí v obou případech).
 3. Návštěvy jsou umožněny max. pro 2 osoby (na pokoji), výjimky připouští ředitelka z důvodu zvlášť hodných zřetele (např. podpora a doprovod návštěvníka).
 4. Návštěvám musí být při vstupu změřena tělesná teplota, při hodnotě nad 37°C nebo pozitivním příznaku nemoci, není vstup povolen.
 5. Návštěvník je povinen při vstupu použít dezinfekci a použít roušku vlastní nebo zapůjčenou látkovou a podepsat čestné prohlášení, že vědomě nepřišel do kontaktu s nakaženou osobou.
 6. Návštěvník je označen identifikační visačkou, kterou je povinen mít po celou dobu návštěvy pro vizuální kontrolu zaměstnanci zařízení a při odchodu je povinen ji vrátit se zapůjčenou látkovou roušku.
 7. Ředitelka vymezuje právo zpřísnit opatření, pakliže dojde ke změně epidemiologické situace nebo nerespektování pokynů a ochrany klientů.

V případě nejasností volejte: 474684432
Děkujeme Vám za Vaše pochopení a za dodržování těchto pravidel. Mgr. Eva Šulcová

 

 

 

Hledáme dobrovolníky