Transparentní účet
COVID-19
123-728950287/0100
 • U Dubu
  U Dubu

  Domov pro osoby se zdravotním postižením.

 • Mládežnická
 • U Dubu
  U Dubu
 • Mládežnická
  Mládežnická

  Klienti jsou ubytováni v příjemném prostředí.

 • U Dubu
  U Dubu
 • Mládežnická
  Mládežnická

  Bohatá nabídka volnočasových aktivit.

 • U Dubu
  U Dubu

  Ošetřovatelskou péči 24 hodin denně a 7 dní v týdnu zajišťuje tým registrovaných zdravotních sester a kvalifikovaných pracovníků v sociálních službách.

 

Na základě vývoje situace v ČR v souvislosti s nákazou COVID-19, má naše organizace v případě vzniku karantény, jmenován krizový štáb.
V době krize bude jmenovaný štáb postupovat dle zpracovaného krizového plánu, který je uložen u ředitelky organizace. 


Zákaz návštěv


Od 3.3.2020 je vyhlášen ZÁKAZ NÁVŠTĚV, KTERÝ PLATÍ U DUBU 1562 i na MLÁDEŽNICKÉ 1753.

Více zde.

 

 

Postup pro návštěvy v době epidemie


Od 25.5.2020 jsou možné návštěvy klientů na základě předem domluvené schůzky a za zvláštních bezpečnostních opatřeních.

Více zde.

 

Postup pro návštěvy v době epidemie

Koordinace návštěv v zařízení

Koordinace návštěv musí být organizována tak, aby nedocházelo k velké koncentraci cizích osob.

Návštěvní doba je stanovena od 9,00 -11,00 hod. a od 14,00 -17,00 hod., doba vyhrazená k návštěvě je limitována 1 hodinou. Návštěvy budou probíhat na základě předem domluvené objednávky ve vyčleněných prostorách. Vstup do objektů U Dubu i na Mládežnické bude pouze přes hlavní recepce.

Návštěvy mohou probíhat v režimu maximálně dvě osoby na jednoho klienta ve stejném čase. Je možné sjednat výjimku v odůvodněných případech, např. návštěvník je na invalidním vozíku, potřebuje pomoc druhé osoby. Omezení návštěv se nevztahuje na osoby v terminálním stadiu, které probíhá v přísném hygienicko-epidemiologickém režimu (na základě doporučení ošetřujícího lékaře a povolení ředitelky organizace).

Pokyny pro návštěvy budou vyvěšeny na webu, Facebooku a u recepcí.

Pokyny pro návštěvníky:

 • Návštěva se dostaví v předem dohodnutém termínu na hlavní recepci, který si sjedná nejpozději jeden den dopředu.
 • Návštěvy musí mít roušku (vlastní nejlépe jednorázovou).
 • Navštěvující osobě musí být při vstupu změřena teplota. Pokud má navštěvující osoba teplotu nad 37,0 ° C nebo pozitivní příznak nemoci, je návštěva zakázána. Vzhledem k nutným hygienickým a protiinfekčním opatřením lze toto považovat za oprávněný zájem poskytovatele.
 • Po změření teploty si návštěvy vydezinfikují ruce a navléknou si jednorázové rukavice, které budou na recepci k dispozici.
 • Každá navštěvující osoba vyplní Čestné prohlášení týkající se informací k COVID 19. Pokud budou součástí i nezletilé osoby nebo osoby, které nejsou svéprávné nebo jsou omezené ve svéprávnosti, vyplní Čestné prohlášení za tyto osoby jejich právní zástupce nebo opatrovník.
 • Návštěva vyčká příchodu pověřeného pracovníka MěÚSS Jirkov.