Dne 5.11.2019 měli naši klienti jak v domově U Dubu, tak na Mládežnické v Jirkově možnost projít pomyslnou procházkou starou Prahu s písničkami Karla Hašlera v podání pana Karla Šedivého. Krásné písničky, které se vážou k mnohým místům staré Prahy rozezpívaly celý sál, zároveň se návštěvníci dozvěděli mnoho nových zajímavostí o Karlu Hašlerovi a také o jeho milované Praze.

 

 

Opravdu je tomu tak, na Mládežnické v Jirkově se slavilo již 25. výročí vzniku domova. Tento objekt je součástí Městského ústavu sociálních služeb Jirkov od roku 1994, kdy byl nově otevřen jako Penzion a Domov pro seniory.

Rozhodli jsme se oslavu uspořádat na zahradě, která zařízení obklopuje a pozvat zástupce města Jirkova, řadu našich příznivců, rodinných příslušníků a samozřejmě klientů, kteří zde žijí. Byli jsme rádi, že mezi nás zavítala jak současné starostka města Jirkova Mgr. Darina Kováčová, tak i bývalý starosta, který byl při otevření v roce 1994 Ing. Filip Škapa.

A protože jsme se letos v MěÚSS rozhodli pro výběr maskotů obou našich zařízení a v červnu jsme slavnostně U Dubu odhalili „Dubáčka“, který je maskotem tohoto objektu, pro Mládežnickou jsme vybrali jako maskota námořní kotvu. Proč kotvu, protože naším logem je Maják, maják pro to, že je z daleka vidět a znamená pocit bezpečí a tam kde jsme v bezpečí rádi zakotvíme a my máme pocit, že se u nás klientům kotví dobře. Když jsme již byli u té námořní tematiky, bylo pro nás jasné udělat oslavu v námořnickém duchu. Na palubu jsme tedy nalodili námořníky, námořnice, plavčíky a kapitány a všichni se skvěle bavili při Úletu, který samozřejmě nemohl chybět. Stejně tak nechybělo něco dobrého na chuť, narozeninový dort a nezbytné vystoupení našich vždy dobře naladěných sociálních pracovníků, kteří se ihned dali do tance a předvedli i scénky s námořnickou tématikou.

Na závěr si všichni popřáli, aby středisko sloužilo nadále, tak dobře jako dosud, ještě spoustu let.

 

Krásný nápad, který se zrodil v hlavě mladé studentky z Jirkova slečny Nikoly Šandaliové, oslovit firmu, která by byla ochotná darovat všem klientům MěÚSS Jirkov nanuka, se setkal s úspěchem.

Zástupce firmy Bidfood pan Ladislav Urban nanuky sponzorsky daroval, a navíc je osobně přijel k nám do zařízení předat.

Všichni klienti byli předobědovým překvapením mile potěšeni a nám udělal radost úžasný přístup a nápaditost mladého člověka k seniorům.

 

 

Dneska byl u nás v MěÚSS Jirkov, U DUBU na prázdninové besedě místopředseda Veteran car clubu Chomutov pan Zdeněk Prchal, který si přišel s klienty zavzpomínat na auta, ve kterých se vozili jako malí, mladí i ve zralém věku. Beseda byla spojena s promítáním dnes již historických vozidel a vzpomínali hlavně muži, kteří mají samozřejmě k autům blíž, ale o besedu projevily zájem i dvě dámy.

 

Všichni účastníci se rozpovídali o tom, na jaká auta si vzpomínají, která měli nejraději, na která se prostřednictvím fotek chtějí podívat. Dozvěděli se například, že historickým vozidlem jsou všechna auta starší 30ti let a mnoho dalších informací.

 

 

 

Druhý ročník festivalu si ve středu odpoledne 19.6.2019 v MěÚSS Jirkov užili klienti, rodinní příslušníci i hosté, kteří se přišli podívat v čele se starostkou a místostarostkou města.

Celé odpoledne hrála skupina Úlet opět se svou nezničitelnou dobrou náladou, podporována tancem sociálních pracovníků a ostatních zaměstnanců s klienty. Pro všechny bylo připravené pivečko, buřty, sladké pečivo a další dobroty, prodávali se výrobky našich „Šikulek“. Připraveny pro návštěvníky byly také soutěže s malými odměnami, které všichni krásně zvládli.

Přijeli se na nás podívat také členové Veteran car clubu Chomutov pod vedením pana Zdeňka Prchala, kteří přivezli k prohlídce 3 vozy ze svých sbírek v čele se stále populárnějším trabantem.

Na středeční akci DUBFEST jsme odhalovali našeho nového maskota „Dubáčka“, jehož autorem je Luboš Sládek, kterému se moc povedl a my mu za něj ještě jednou děkujeme. Zároveň chceme moc a moc poděkovat sponzorům, kteří nám pomohli k tomu, abychom si takového krásného maskota mohli pořídit. Udělali velkou radost jak klientům, tak i zaměstnancům, které každý den bude „vítat“ při příchodu do práce.

Celé odpoledne s teplem, ale sluníčkem pod mraky bylo příjemné a veselé. Všichni zúčastnění se rozcházeli vesele s písničkou „Jsem optimista“ od Olgy Lounové.

6.6.2019 dopoledne MěÚSS Jirkov navštívili žáci z I. Základní školy v Jirkově. Přišli nám předvést ukázku z koncipovaného programu o „Středověku“, se kterým minulý měsíc vystupovali na Červeném Hrádku.  Pod vedením paní učitelky Dagmar Nitkulincové nám sedmáci dopoledne zahráli jeho zkrácenou verzi na zahradě našeho areálu, takže si ji klienti mohli vychutnat venku na čerstvém vzduchu, což bylo pro všechny příjemné.

To vše se konalo dne 28.5.2019 v Městském ústavu sociálních služeb Jirkov. 

Vše začalo naším přihlášením do projektu Lepší svět – který vyhlásil GLOBUS, s naší vizí zřídit pro naše klienty vlastní kinokavárnu.   V hlasovací soutěži jsme vyhráli 1. místo a získali na vznik kinokavárny 120 000,- Kč, dalších 15 000,- jsme získali v soutěži Poslání pečovat, kde jsme také obsadili 1. místo.

Naším plánem bylo, aby místnost sloužila jako společenská kavárna (jak pro klienty, tak jejich rodinné příslušníky), promítací sál, na školení zaměstnanců, k pořádání vystoupení, koncertů a výstav.

Začátkem roku jsme se dali do rekonstrukce a zařizování stávající klubovny a 28.5. jsme tedy mohli slavnostně spustit její provoz. Zároveň jsme v našem novém prostoru zahájili vernisáží výstavu akademické malířky Mileny Talaváňové-Pilné, která k naší velké radosti i se svou rodinou na vernisáž dorazila. Paní malířce bude v letošním roce 96 let a žije v domově v Krabčicích.

Slavnostního otevření se ujala paní ředitelka Mgr. Eva Šulcová, starostka Jirkova Mgr. Darina Kováčová, důležitým hostem byl ředitel Globusu Chomutov Ing. Jan Šamša a další vzácní hosté zpěvačka a patronka našeho zařízení Olga Lounová spolu s herečkou Jitkou Asterovou.

Po společném zahájení provozu videokavárny se ve velké jídelně konal koncert Olgy Lounové pro naše klienty. Při společném zpívání s Olgou a hereckém vyprávění Jitky Asterové odpoledne rychle ubíhalo a všichni litovali, že je konec. Rozloučení bylo jako vždy vřelé a veselé a úplně všichni se již těší na příště. 

 

Konto sbírky pro Spolek Prohandicap se nám rozrostlo o dalších 11 000,- Kč.  Sbírka pro Spolek Prohandicap, o které jsme psali a kterou jsme započali začátkem roku akcemi ve firmě PULS a kině SVĚT Chomutov, pokračovala třetí akcí s prodejem kabelek v Klubu aktivních seniorů v Jirkově. I zde se prodávali kabelky od dárců a další výrobky „Šikulek“ z MěÚSS Jirkov. Do pokladniček tak přibyly další potřebné peníze a my moc děkujeme paní Mileně Karbusové z klubu seniorů za pomoc při uskutečnění této akce.

Dalším počinem byli nadcházející Velikonoce, kdy jsme na recepcích středisek U DUBU a na Mládežnické prodávali výrobky z naší keramické dílny k velikonoční výzdobě.

Celkem se nám tedy zatím povedlo vybrat cca 34 000,- Kč, které budou použity k zajištění svozu a doprovodu handicapovaných dětí z Jirkova do školy a ze školy.

Sbírka bude pokračovat dalšími akcemi, při kterých se budeme snažit přispět do potřebného rozpočtu Spolku.

Chtěli bychom ještě jednou Všem, kteří nám pomáhají a v budoucnu budou pomáhat moc poděkovat a věřit, že se jim jejich pomoc druhým v dobrém vrátí.

 

V sobotu dne 2.3.2019 se v rámci akce „Skrytý potenciál ženy“ v chomutovském kině Svět konal prodej a dražba kabelek, které jsme nashromáždili od dárců během měsíce ledna a února, a nebylo jich málo celkem asi cca 300 ks. V sobotu dopoledne jsme se opravdu báli, jak celá naše akce dopadne a s trémou jsme vstupovali do kina. Celá atmosféra nás velmi potěšila a velký zájem také.

V loňském roce jsme požádali Krajský úřad o povolení Sbírky pro Spolek PROHANDICAP Jirkov. A protože jsme nechtěli jen tak vybírat peníze, uspořádali jsme pro tuto sbírku dvě akce.

První se konala ve firmě PULS investiční s.r.o. a byla určena jak zaměstnancům Pulsu, tak zaměstnancům MěÚSS Jirkov, tedy hlavně ženám. V průběhu odpoledne měly možnost seznámit se s aktuálním trendem v kosmetice a líčení, vyzkoušet relaxační křeslo, nové trendy v kuchyni, navštívit kadeřnici nebo si nechat zkontrolovat funkci svého těla, a to vše za symbolický poplatek, který putoval do pokladniček Sbírky. Samozřejmě nechybělo něco dobrého k jídlu a pití.                               Pak přišel zlatý hřeb odpoledne - prodej a dražba kabelek, které jsme již na naši výzvu  dostávali od různých dárců. Mnoho kabelek  toto odpoledne našlo své nové majitelky, ale hlavní akcí bylo výše zmíněné odpoledne v kině Svět.

Po dvou uspořádaných akcích jsme nechali příslušný úřad rozpečetit pokladničky a částka, kterou jsme vybrali a která bude použita v rámci Spolku Prohandicap na svoz dětí do školy a ze školy, nás velmi potěšila. Vybrali jsme krásnou částku 22 630,- Kč. Máme z událostí, kde se projeví neskutečná lidská solidarita, velkou radost, myslíme si, že to byl nádherný projekt, který se nám povedl. Jsme moc rádi a moc děkujeme našim spoluorganizátorům firmě PULS Investiční s.r.o., jejich personální ředitelce Mgr. Daně Mašlové a kosmetickému studiu Le Charme s.r.o. jednatelce Marii Šárové Truplové za neskutečnou podporu a pomoc s uspořádáním této sbírky.

 

Zároveň děkujeme i všem dárcům a kupujícím, kteří se do tohoto projektu zapojili a tím vyjádřili i svoji důvěru k naší práci. 

V předvelikonočním čase každoročně v MěÚSS Jirkov pořádáme „Velikonoční zábavu“. Jinak tomu nebylo ani letos, kdy se v podvečer 9.4. na Mládežnické a 11.4.2019 U Dubu začali scházet naši klienti a ostatní hosté. Již úvodní písničky v podání skupiny Úlet, jenž nás celým podvečerem provázela ve spojení s výstupem našich sociálních pracovníků navodila tu správnou atmosféru, která byla ještě umocněna výzdobou a občerstvením v duchu Velikonoc a jara. Během večera si zúčastnění zasoutěžili v malování vajíček či pletení pomlázky a soutěží se zúčastnili jak klienti, tak jejich rodinní příslušníci, ale i členové kapely se zaměstnanci.  Úvodního slova a přivítání se opět ujala paní ředitelka Mgr. Eva Šulcová a místostarostka Jirkova Dana Jurštaková, které popřály Všem krásnou zábavu a krásné jarní dny.  Všichni, kteří velikonoční zábavu navštívili, si ji moc užili a spokojeni se rozcházeli domů.