Městský ústav sociálních služeb Jirkov - idatabaze.czPečovatelské služby - idatabaze.cz
Domov pro osoby se zdravotním postižením
 
V tomto domově poskytujeme celoroční ubytování s ošetřovatelskou péčí pro osoby s kombinovaným zdravotním postižením a seniory.  Více zde...
Domov pro seniory
 
Domov pro seniory je pobytové zařízení, které poskytuje celoroční ubytování a stravování seniorům od 55 let. Klienti jsou ubytováni v příjemném prostředí v jedno, dvou a vícelůžkových bezbariérových pokojích. Více zde...
Odlehčovací služba
 
Jedná se o dočasnou pobytovou službu pro dospělé osoby a seniory. V našem zařízení je možné využít služby rekondičního, nebo přechodného pobytu. Klientům je poskytováno ubytování v příjemném prostředí s péčí 24 hodin denně a 7 dní v týdnu. Více zde...
Byty s pečovatelskou službou
 

Tyto byty s pečovatelskou službou jsou určeny zejména seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Více zde...