Městský ústav sociálních služeb Jirkov - idatabaze.czPečovatelské služby - idatabaze.cz

 

U Dubu

 

Cílovou skupinu klientů pobytové služby Domova se zvláštním režimem tvoří osoby od 50 let se sníženou soběstačností způsobenou Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence. Jedná se o osoby, které v důsledku onemocnění některým z typů demence nejsou schopny domyslet důsledky svého chování, vyhodnotit rizika ohrožující je nebo jejich okolí a jejichž zdravotní stav vyžaduje nepřetržitou péči jiné fyzické osoby.


Posláním sociální služby Domova se zvláštním režimem je umožnit osobám s Alzheimerovou nemocí nebo jiným typem demence prožít důstojný život. Poskytnout jim péči s důrazem na individuální přístup zaměřený na jejich specifické potřeby. Umožnit těmto osobám uspokojovat potřeby v prostředí, kde jsou minimalizovány rizika ohrožující je nebo jejich okolí. Vytvářet pro ně prostředí a podmínky, které jsou bezpečné, srozumitelné a odpovídají jejich specifickým potřebám. Služba je poskytována s cílem umožnit uživatelům realizovat jejich specifické potřeby, poskytnout jim přiměřenou ochranu a současně zajistit pomoc a podporu v souladu s jejich stupněm závislosti.
 

Pobytová sociální služba Domova se zvláštním režimem je poskytována 24 hodin denně nepřetržitě celý rok, pracovníky v sociálních službách a sociálními pracovníky, kteří v průběhu realizace kladou důraz na individuální potřeby uživatele, podporují jeho dovednosti, schopnosti a to prostřednictvím individuálního plánování.

Ubytování

Máte zájem podívat se v jakém prostředí a za jakých podmínek je služba poskytována?

Doporučujeme Vám, abyste s sebou vzali někoho z Vašich blízkých, nebo třeba i odborníka z praxe, hlavně ale člověka, který Vám pomůže vyhodnotit, zda naše služby budou to nejlepší pro Vaše blízké a dokáže Vám zprostředkovat nezávislý náhled na řešení životní situace.

Hledáte vhodnou službu pro svého blízkého, který již nemůže zůstávat dál ve svém původním prostředí?

Role třetí osoby, kterou jste se rozhodl plnit ve vztahu k Vašemu blízkému je velmi zodpovědná a my jsme ochotni Vám pomoci radou a informacemi, které Vám mohou řešení usnadnit.

Rádi Vás uvítáme a umožníme Vám prohlédnout si prostory domova.

Výše uvedená služba je provozována v objektu u Dubu 1562, Jirkov. Objekt se nachází ve středu města s dostupností hromadné dopravy, obchodní sítě, pošty a zdravotního střediska. Jedná se o čtyřpodlažní budovu, kde je zajištěn i bezbariérový přístup bočním vchodem. Všechny prostory objektu mají bezbariérový přístup a je vybaven třemi osobními i jedním evakuačním výtahem. Prostory využívané k poskytování služby Domova se zvláštním režimem jsou umístněny v prvním podlaží. Ubytování uživatel je možné na jednolůžkových nebo dvoulůžkových ubytovacích jednotkách. Vybavení těchto jednotek je přizpůsobeno osobám odkázaným na pomoc druhé osoby. Nedílnou součástí těchto jednotek vybavených standardním nábytkem je sociální zařízení, které je převážně s bezbariérovým vstupem.

Domov se zvláštním režimem je rozdělen na otevřenou a uzavřenou část, kde vchod na uzavřenou část je opatřen elektronickým zámkem s číselným kódem. Těmito zámky kromě hlavního vchodu jsou opatřeny i oba boční vchody. Cílem používání elektronických zámků je minimalizace rizika opuštění domova uživatelem, bez vědomí personálu. Uživatelům jsou k dispozici také společné prostory v objektu (jídelna, klubovny, terapeutická dílna, místnost pro věřící a malá prodejna se smíšeným zbožím), mohou využívat i další dodavatelské služby jako je kadeřnice nebo pedikúra.

K objektu patří i prostorná zahrada, která je z části přístupná i pro vozíčkáře. V bezbariérové části je pergola, dále je zde prostor určený pro pořádání společenských akcí nebo jej lze využít individuálně k relaxaci a odpočinku. 

Stravování

Součástí poskytované služby je celodenní zajištění stravy. Při sestavování nabídky jídel klademe důraz na zásady zdravé výživy, s ohledem na specifika stravování odpovídající věku a potřebám uživatelů Domova se zvláštním režimem. Uživatelé mají zajištěný výběr obědů ze tří druhů jídel a dvou druhů večeří. Strava je podávána 6x denně v pravidelných časech. Objednávka stravy je umožněna výběrem z jídelního lístku nebo je podávána dle diety určené lékařem.  V případě potřeby, lze  řešit problém v oblasti výživy, prostřednictvím nutričního specialisty, který  sestaví individuální stravovací plán.

Volný čas

Uživatelé mají během dne bohatou nabídku aktivit zaměřených na udržování znalostí, dovedností a schopností pomocí rehabilitačních, vzdělávacích nebo klubových aktivit. Patří sem např. pravidelné cvičení pro seniory, procvičování paměti, vystoupení umělců, výlety, společenské večery s hudbou, a jiné společenské události. Zapojení do společenského života v okolí je možné realizovat při společenských a kulturních akcí pořádaných jinými institucemi, organizacemi nebo jinými pořádajícími subjekty v regionu.

Plánování volnočasových aktivit a společenských událostí pořádaných poskytovatelem vychází z přání, potřeb a schopností uživatel. Vítáme, pokud se uživatelé aktivně zapojí i do plánování služby. S nabídkou jak trávit volný čas jsou uživatelé pravidelně seznamováni a přehled plánovaných událostí je k dispozici i na nástěnkách.

Péče

Každému, kdo se rozhodne realizovat změnu místa bydlení a přistěhuje se do domova je poskytována individuální podpora. Snažíme se co nejvíce usnadnit novou a mnohdy i těžkou životní situaci, která u uživatelů s demencí je velmi náročná. Tým pracovníků spolupracuje na sestavení plánu, jak nejlépe pomoci uživateli seznámit se s novým prostředím a novými lidmi. Pracovníci vycházejí z životního příběhu uživatele, jeho zájmů a zvyků. Každý uživatel má svého klíčového pracovníka, který se mu věnuje a již od prvních dnů společně plánují potřebnou péči a podporu.

Cílem je, aby se nový uživatel postupně adaptoval na nové prostředí a mezi ostatní obyvatele.

Běžná denní pomoc a podpora je uživatelům poskytována zaměstnanci, kteří uživatele podporují v jejich schopnostech a dovednostech. Rozsah poskytované péče je plánován spolu s uživatelem a vychází ze stupně závislosti uživatele na pomoci druhé osoby. Výstupem společného plánování je individuální plán péče, který je podkladem pro další poskytování služby.

Aktivity, které jsou v průběhu dne uživatelům nabízeny, jsou zaměřeny na jejich potřeby a zaměřují se na udržování schopností a dovedností potřebných k běžné péči o svou osobu. Nabízené činnosti posilují motoriku (aktivizační činnosti, sociální rehabilitace a procvičování kognitivních funkcí).

Zdravotní a ošetřovatelská péče

Pro zdravotní služby, poskytované v Domově se zvláštním režimem nepožadujeme k žádnému z odborných ošetřovatelských výkonů, realizovaných všeobecnými sestrami, písemný informovaný souhlas pacienta. Ošetřovatelské výkony jsou realizovány na základě svobodného souhlasu pacienta a to verbálního či neverbálního.

Smluvními partnery jsou tyto pojišťovny:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna - 111
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra - 211
  • Vojenská zdravotní pojišťovna - 201
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna - 205
  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví - 207

Zdravotní péče je uživatelům poskytována jejich praktickým lékařem a je hrazena z veřejných prostředků, prostřednictvím smluvních pojišťoven.

Ošetřovatelská péče je poskytována uživateli, kterému ji indikoval lékař, a je realizována všeobecnými sestrami v souladu s ordinací lékaře. Přítomnost všeobecné sestry je zajištěna nepřetržitě 24 hodin denně po celý rok. Praktického (obvodního) lékaře si volí uživatel sám. 

V Domově se zvláštním režimem nejsou poskytovány žádné nadstandartní služby, ošetřovatelská péče všeobecných sester a zdravotní péče lékaře je uživateli hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění prostřednictvím smluvních pojišťovern.

V případě vašeho zájmu o podmínky a pravidla poskytované služby tak zde naleznete Domácí řád Domova se zvláštním režimem.

 
 

 

Rychlý kontakt

 

U Dubu 1562
43111 Jirkov

 

E-mail: info@meussj.cz
Telefon: 474 684 432

Fax: 474 684 308

 

Ukázat na mapě města

 

Formuláře ke stažení

 

 

 Žádost o čerpání pobytové služby

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů - klient

 

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů - třetí osoba

 

Medikační list

 

Veškeré formuláře jsou uložené ve formátu PDF. V případě potřeby nainstalujte prohlížeč Adobe Reader www.adobe.com