Městský ústav sociálních služeb Jirkov - idatabaze.czPečovatelské služby - idatabaze.cz

 

PICT9553.JPG

 

je určena osobám od 18 let a seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost a to převážně z důvodů způsobených chronickým onemocněním, zdravotním postižením nebo z důvodu věku u seniorů. Odlehčovací služba je poskytována uživatelům, kteří mají sníženou soběstačnost v úkonech, které jsou součástí běžné denní činnosti. Jedná se o osoby, kteří jsou ve svém přirozeném prostředí závislí na pomoci svých blízkých.

Odlehčovací služba je zajištěna 24 hodin denně nepřetržitě celý rok. Dennodenní pomoc a podporu poskytují uživatelům pečující, kteří kladou důraz na individuální potřeby uživatel, podporují jejich dovednosti a schopnosti. K tomu využívají individuální přístup a práci s osobním cílem uživatele.

Každému, kdo se rozhodne čerpat Odlehčovací službu je poskytována individuální podpora. Snažíme se co nejvíce usnadnit novou a mnohdy i těžkou životní situaci. Tým pracovníků spolupracuje na sestavení plánu, jak nejlépe pomoci uživateli seznámit se s novým prostředím a novými lidmi. Pracovníci vycházejí z životního příběhu uživatele, jeho zájmů a zvyků. Každý uživatel má svého klíčového pracovníka, který se mu věnuje a již od prvních dnů společně plánují potřebnou péči a podporu.

Cílem je, aby se nový uživatel postupně adaptoval na nové prostředí.

Rozhodl-li se uživatel, že chce využít pobyt na Odlehčovací službě, sestaví s ním kvalifikovaný pracovník individuální plán, který je v průběhu pobytu realizován a hodnocen. Odlehčovací služba je určena osobám a seniorům, kteří se chtějí po ukončení pobytu vrátit do svého původního prostředí. Mohou si vybrat mezi pobytem zaměřeným na odpočinek nebo volit pobyt zaměřený na posílení fyzické kondice a nácviku soběstačnosti. Pobyty zaměřené na posílení fyzické kondice s využitím prvků kondičního cvičení, rehabilitace a bazální stimulace jsou rekondičními pobyty. Jsou zaměřené na intenzivní rehabilitaci, nácviky běžných denních činností. Jejich cílem je zvládnout péči o svou osobu, péči o domácnost, včetně zvládnutí obsluhy běžných domácích spotřebičů. Rekondiční pobyty jsou vhodné například pro pacienty kteří prodělali centrální mozkovou příhodu, tak i pro pacienty po ortopedických anebo chirurgických zákrocích, jejichž přáním je vrátit se zpět do domácího prostředí.

 

Ubytování

Máte zájem podívat se v jakém prostředí a za jakých podmínek je služba poskytována?

Rádi Vás uvítáme a umožníme Vám prohlédnout si prostory vyčleněné k přechodným pobytům na Odlehčovací službě.

Doporučujeme Vám, abyste přišli s někým z Vašich blízkých nebo s kýmkoli kdo Vám doma některé informace ještě znovu připomene nebo Vám pomůže rozhodnout se, případně se na pobyt připravit. Role Vámi vybrané osoby je důležitá, může Vám poradit při rozhodování nebo i pomoci při vyřizování žádosti. 

Objekt se nachází ve středu města s dostupností hromadné dopravy, obchodní sítě, pošty a zdravotního střediska. Budova je čtyřpodlažní s bezbariérovým přístupem. V objektu je nepřetržitě 24 hodin denně zajištěna služba v recepci.

Uživatelé jsou ubytováni v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích, které se nachází na čtvrtém podlaží objektu U Dubu. Pokoje jsou vybaveny standardním nábytkem, přizpůsobeným individuálním a aktuálním potřebám uživatelů. Součástí každého pokoje je koupelna a WC a v některých je bezbariérový přístup. Uživatelům jsou k dispozici společné prostory v objektu (jídelna, místnosti s televizorem, místnosti pro zájmové aktivity, místnost pro věřící, kantýna). K objektu patří i zahrada s bezbariérovým přístupem a příjemným posezením.

Stravování

Součástí poskytovaných služeb je celodenní zajištění stravy. Stravu připravujeme ve vlastním stravovacím provozu, vydáváme ji 6x denně v pravidelných intervalech. Při  sestavování nabídky jídel klademe důraz na zásady zdravé výživy s přihlédnutím na specifikace stravování odpovídající věku a s ohledem na výskyt civilizačních onemocnění. Nabídku jídel jsme schopni přizpůsobit dietnímu omezení uživatele. Nad skladbou stravy a sestavením jídelních lístků dohlíží nutriční terapeut. Objednávku oběda a večeře provádí uživatelé z jídelního lístku. 

Volný čas

Název služby:
Název poskytovatele:

Místo poskytované služby:
IČO:

Zřizovatel:
Telefon:
Fax:

Kapacita služby:
Služba poskytována od:
Identifikátor služby:
Forma služby:
Odlehčovací služby
Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p.o.

U Dubu 1562
46787682
město Jirkov
+420 474 684 432
+420 474 684 308
30 (počet lůžek)
1. 1. 2008
1590533
pobytová služba s nepřetržitým provozem

Plánování volnočasových aktivit a společenských událostí pořádaných poskytovatelem vychází z přání a potřeb uživatel. Vítáme, pokud se uživatelé aktivně zapojí do plánování služby, plánování kulturních a společenských událostí prostřednictvím Stravovací komise a Rady obyvatel. 

Uživatelé mají během dne bohatou nabídku aktivit zaměřených na udržování nebo rozšiřování znalostí, dovedností a schopností, které mohou rozvíjet prostřednictvím různých rehabilitačních, vzdělávacích nebo klubových aktivit. Patří sem např. pravidelné cvičení pro seniory, procvičování paměti, semináře, besedy a vystoupení umělců, výlety, společenské večery s hudbou, a jiné společenské události.

Zapojení do společenského života seniorů bydlících v objektu U Dubu je možné realizovat při společenských a kulturních akcí pořádaných nejen poskytovatelem sociálních služeb, ale i jinými institucemi, organizacemi nebo jinými pořádajícími subjekty v regionu.

Péče

Běžná denní pomoc a podpora je uživatelům poskytována zaměstnanci, kteří uživatele podporují v jejich schopnostech a dovednostech. Rozsah poskytované péče je plánován spolu s uživatelem a vychází ze stupně závislosti uživatele na pomoci druhé osoby. Výstupem společného plánování je individuální plán péče, který je podkladem pro další poskytování služby.

Aktivity, které jsou v průběhu dne uživatelům nabízeny, jsou zaměřeny na jejich potřeby, udržování nebo rozvíjení schopností a dovedností. Nabízené činnosti posilují paměť, motoriku, fyzickou kondici a mobilitu.

Zdravotní a ošetřovatelská péče

V objektu, ve kterém je pobytová služba poskytována, je zajištěna přítomnost kvalifikovaného zdravotnického pracovníka, který je kompetentní vyhodnotit akutní změny zdravotního stavu uživatele, poskytnout mu první pomoc a podle potřeby přivolat lékaře.

Pro zdravotní služby, poskytované na Odlehčovací službě nepožadujeme k žádnému z odborných ošetřovatelských výkonů, realizovaných všeobecnými sestrami, písemný informovaný souhlas pacienta. Ošetřovatelské výkony jsou realizovány na základě svobodného souhlasu pacienta a to verbalního či neverbálního.

Smluvními partnery jsou tyto pojišťovny:

  • Všeobecná zdravotní pojišťovna - 111
  • Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra - 211
  • Vojenská zdravotní pojišťovna - 201
  • Česká průmyslová zdravotní pojišťovna - 205
  • Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví - 207

Ošetřovatelská péče je poskytována uživateli, kterému ji naordinoval lékař, a je realizována všeobecnými sestrami v souladu s ordinací lékaře. Přítomnost všeobecné sestry je zajištěna nepřetržitě 24 hodin denně po celý rok. Klient zůstává po dobu pobytu stále v péči svého praktického lékaře. 

Při Odlehčovací službě nejsou poskytovány žádné nadstandardní služby, ošetřovatelská péče všeobecných sester a zdravotní péče lékaře je uživateli hrazena z prostředků veřejného zdravotního pojištění prostřednictvím smluvních pojišťoven.

V den nástupu je od klienta vyžadován písemný rozpis léků potvrzený lékařem a léky na dobu celého pobytu.

Po dobu čerpání Odlehčovací služby je povinností klienta mít zajištěnou dopravu na veškerá plánovaná odborná vyšetření.

 

V případě vašeho zájmu o podmínky a pravidla poskytované služby tak zde naleznete Domácí řád.

 
 
 

Rychlý kontakt

 

U Dubu 1562

43111 Jirkov

 

E-mail: info@meussj.cz
Telefon: 474 684 432
Fax: 474 684 308

 

Ukázat na mapě města


Veřejný závazek Odlehčovací služby

 

 

 

Formuláře ke stažení

 

 

 Žádost o čerpání odlehčovací služby

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů - klient

 

Souhlas se zpracováním osobních údajů - třetí osoba

 

 Medikační list

 

Veškeré formuláře jsou uložené ve formátu PDF. V případě potřeby nainstalujte prohlížeč Adobe Reader www.adobe.com