Městský ústav sociálních služeb Jirkov - idatabaze.czPečovatelské služby - idatabaze.cz
Jednolůžkový pokoj Úhrada
Ubytování 208,33 Kč/ den
Strava 126,- Kč/ den
Celkem úhrada za den 334,33 Kč / den
Celkem úhrada za měsíc 10.030,- Kč / měsíc

 

Dvoulůžkový pokoj Úhrada
Ubytování 177,33 Kč/ den
Strava 126,- Kč/ den
Celkem úhrada za den 303,33 Kč / den
Celkem úhrada za měsíc 9.100,- Kč / měsíc

Výše úhrady za poskytnutou péči je účtována za kalendářní měsíc ve výši skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů péče.
Rozsah sjednané péče je vpříloze č.1 Vymezení rozsahu oblasti péče vzávislosti na stupni soběstačnosti.

Hodnota potravin *

Jednotlivé složky stravy Cena
Snídaně 15,- Kč
Svačina 6,- Kč
Oběd 28,- Kč
Svačina 6,- Kč
Večeře 21,- Kč

*výše uvedené částky slouží jako podklad pro výpočet tzv. „vratky“

Jednolůžkový pokoj Úhrada
Ubytování 208,33 Kč/ den
Strava 132,- Kč/ den
Celkem úhrada za den 340,33 Kč /den
Celkem úhrada za měsíc 10.210,- Kč / měsíc

 

Dvoulůžkový pokoj Úhrada
Ubytování 177,33 Kč/ den
Strava 132,- Kč/ den
Celkem úhrada za den 309,33 Kč / den
Celkem úhrada za měsíc 9.280,- Kč / měsíc

Hodnota potravin*

Jednotlivé složky stravy Cena
Snídaně 15,- Kč
Svačina 6,- Kč
Oběd 28,- Kč
Svačina 6,- Kč
Večeře 27,- Kč

*výše uvedené částky slouží jako podklad pro výpočet tzv. „vratky“

Jednolůžkový pokoj (garsonka) Úhrada
Ubytování 210,- Kč / den
Strava 130,33 Kč / den
Celkem úhrada za den 340,33 Kč / den
Celkem úhrada za měsíc 10.210,- Kč/ měsíc

 

Jednolůžkový pokoj (1+1) Úhrada
Ubytování 196,- Kč / den
Strava 130,33 Kč / den
Celkem úhrada za den 326,33 Kč / den
Celkem úhrada za měsíc 9.790,- Kč/ měsíc

 

Jednolůžkový pokoj (1+1+1) Úhrada
Ubytování 191,- Kč / den
Strava 130,33 Kč / den
Celkem úhrada za den 321,33 Kč / den
Celkem úhrada za měsíc 9.640,- Kč/ měsíc

 

Dvoulůžkový pokoj (1+1) Úhrada
Ubytování 164,- Kč / den
Strava 130,33 Kč / den
Celkem úhrada za den 294,33 Kč / den
Celkem úhrada za měsíc 8.830,- Kč/ měsíc

 

Dvoulůžkový pokoj (1+1+1) Úhrada
Ubytování 161,- Kč / den
Strava 130,33 Kč / den
Celkem úhrada za den 291,33 Kč / den
Celkem úhrada za měsíc 8.740,- Kč/ měsíc

Hodnota potravin*

Jednotlivé složky stravy Cena
Snídaně 15,- Kč
Svačina 6,- Kč
Oběd 28,- Kč
Svačina 6,- Kč
Večeře 21,- Kč

*výše uvedené částky slouží jako podklad pro výpočet tzv. „vratky“

Jednolůžkový pokoj Úhrada
Ubytování 208,33 Kč/ den
Strava 126,- Kč/ den
Celkem úhrada za den 334,33 Kč /den
Celkem úhrada za měsíc 10.030,- Kč / měsíc

 

Dvoulůžkový pokoj Úhrada
Ubytování 177,33 Kč/ den
Strava 126,- Kč/ den
Celkem úhrada za den 303,33 Kč / den
Celkem úhrada za měsíc 9.100,- Kč / měsíc

Hodnota potravin*

Jednotlivé složky stravy Cena
Snídaně 15,- Kč
Svačina 6,- Kč
Oběd 28,- Kč
Svačina 6,- Kč
Večeře 21,- Kč

*výše uvedené částky slouží jako podklad pro výpočet tzv. „vratky“