Městský ústav sociálních služeb Jirkov - idatabaze.czPečovatelské služby - idatabaze.cz

 

Ubytovna Boženy Němcové nabízí ubytování na přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Ubytovna zajišťuje pro osoby v sociální krizi a bez přístřeší ubytování, základní hygienické podmínky, přípravu jídla a pomoc začlenit se zpět do společnosti. Ubytovna úzce spolupracuje se Sociální poradnou Jirkov.

Ubytování je poskytováno na dobu určitou, jedná se o řešení nouzové situace, po dobu než se podaří uživateli situaci spojenou s bydlením řešit jiným způsobem. Osobám v sociální nouzi je dále možno vydat vhodné ošacení z místních zásob.

Ubytování je poskytováno v prostupném režimu od nocležny, přes ubytovnu po tréninkový byt. V objektu je recepce s nepřetržitým provozem.

Formy ubytování:

 • Ubytování na nocležně je na vícelůžkovém pokoji se společným sociálním zařízením, je určeno pouze k přespání.
 • Ubytování na ubytovně je možné využít na dvoulůžkových nebo třílůžkových pokojích se společnou kuchyňkou a společným sociálním zařízením.
 • Bydlení v tréninkovém bytě je na dobu určitou maximálně na dobu 12 měsíců. Bydlení je určeno osobám, které prokázali schopnost řešit svou závažnou situaci a prokazatelně plní závazky ve vztahu k poskytovateli, splácí případné pohledávky městu nebo organizacím řízeným městem, řeší odpovídající formou svou finanční situaci, hledají si pracovní uplatnění, spolupracují se sociální poradnou, aktivně se podílejí se na řešení své závažné situace. 

Cílová skupina:

 • osoby bez přístřeší starší 18 let, fyzicky soběstační
 • osoby v sociální krizi, které jinak žijí v sociálně vyloučených komunitách a vedou rizikový způsob života, osobám, které mají zájem o ubytování a nemohou svou situaci řešit jiným způsobem

 

Nocležna

Poskytuje ubytování na jednu noc. Ubytovaný dostane k dispozici jedno lůžko v hromadné nocležně, má možnost využít soc. zařízení pro potřeby vlastní hygieny.

 

Provozní doba: od 18:00 do 8:00 následujícího dne.

Kapacita: ženy 4  muži 6.

Podmínky přijetí:

 • sepsání smlouvy o ubytování na nocležně ( k dispozici u recepčního),
 • úhrada za pobyt v hotovosti. Jestliže žadatel o nocleh prokáže, že nemá finanční prostředky na úhradu pobytu je povinen s recepčním vyplnit „Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc“.
 • výše úhrady dle platného ceníku MěÚSS Jirkov

Zájemce nebude na nocležnu vpuštěn pokud:

 • je pod vlivem alkoholu či jiných omamných látek,
 • má infekční onemocnění,
 • nesplňuje cílovou skupinu,
 • má dluhy vůči MěÚSS.

Osobám v sociální nouzi je dále možno vydat vhodné ošacení z místních zásob.

Ubytovna

Poskytuje přechodné ubytování v řádu měsíců. Klient bydlí v pokoji s jinými uživateli, má svůj uzamykatelný úložný prostor, postel a sdílí sociální zařízení s ostatními spolubydlícími. Má možnost navštěvovat společenskou místnost, má možnost čerpat bezplatné sociální poradenství.

Provozní doba: nepřetržitá

Kapacita: 27 lůžek z toho 20 mužů, 7 žen.

Podmínky přijetí: Zájemci jsou přijímáni k pobytu v pracovní dny od 7.00 hod. do 14.00 hod. Zájemce o ubytování musí vyplnit „Žádost o ubytování v Ubytovně MěÚSS“ (viz formulář ke stažení) a tuto současně s potvrzením od lékaře, že netrpí žádnou přenosnou infekční nemocí  a s vyjádřením sociální pracovnice ze Sociální poradny MěÚSS předložit vedoucímu ubytovny. 

Osobám v sociální nouzi je dále možno vydat vhodné ošacení z místních zásob.

Tréninkový byt

Tréninkový byt je samostatná bytová jednotka o velikosti 1+1, tréninkové ubytování bylo na Ubytovně zavedeno v roce 2012 jako forma prostupného bydlení pro 1 osobu žijící na Ubytovně pro osoby bez přístřeší, která se chce a má zájem naučit patřičným sociálním dovednostem vedoucím k samostatnosti a následně tyto dovednosti posilovat a umět využívat, tak aby nedošlo k dalšímu sociálnímu selhání uživatele v běžném životě.

Tréninkový byt je zařízen (1 pokoj, soc. zařízení, kuchyň, úložné  prostory, atd.)

Podmínky přijetí:

Evidenci žadatelů a pořadník vede sociální pracovník Sociální poradny Jirkov. Podání žádosti nezakládá nárok na automatické přidělení tréninkového bytu a uzavření smlouvy. O přidělení bytu rozhoduje Komise kvality při MěÚSS Jirkov. Na základě doporučení Komise kvality je tréninkový byt přidělen uživateli na dobu určitou, nejdéle však na 12 měsíců. O přidělení bytu si mohou požádat pouze osoby žijící na Ubytovně pro osoby bez přístřeší.

 

Rychlý kontakt

 

Boženy Němcové 1059
43111 Jirkov

 

E-mail: info@meussj.cz
Telefon: 474 331 190

 

Ukázat na mapě města


Formulář ke stažení

 

Žádost o ubytování

 

Formulář je uložen ve formátu PDF. V případě potřeby nainstalujte prohlížeč Adobe Reader www.adobe.com