Transparentní účet
COVID-19
123-728950287/0100

Seznam článků

Popis projektového záměru

Projekt řeší zajištění terénního zázemí prostřednictvím 2 automobilů a potřebného informačně komunikačního vybavení ke zvýšení místní i časové flexibility pracovníků sociálních služeb odborného sociálního poradenství a pečovatelské služby v Jirkově a okolních obcích.

Cílová skupina projektu: osoby se zdravotním postižením, osoby sociálně vyloučené a tímto ohrožené, pro které realizací projektu budou sociální služby dostupnější a to místně a časově.

Hlavním cílem projektu je zajištění infrastruktury pro dostupnost a rozvoj terénních sociálních služeb v Jirkově a okolních obcích. Konkrétněji pak zkvalitnění materiálně technické základy stávajících a rozšiřujících se terénních sociálních služeb pro práci s identifikovatelnými cílovými skupinami, zejména osobami sociálně vyloučenými, osobami sociálním vyloučením ohroženými a osobami se zdravotním postižením.