Transparentní účet
COVID-19
123-728950287/0100

Seznam článků

Program konference

čas téma přednášky přenášející
8:00 - 8:30 prezentace účastníků  
8:30 - 8:50 zahájení konference - přivítání účastníků, hostů, přednášejících Mgr. Eva Šulcová
8:50 - 9:50 Jak se vyrovnat s emocemi v běžném životě (strach, vztek, naděje, radost) MUDr. Radkin Honzák, CSc.
9:50 - 10:50 Problematické chování ve stáří a praktické postupy zvládání problematických situací PhDr. Martina Venglářová
10:50 - 11:00 přestávka  
11:00 - 11:35 Život za dveřmi Domova se zvláštním režimem Mgr. Aleš Gabrysz
11:35 - 12:20 Smlouva s klientem o poskytování služby a její ukončení JUDr. Vladimír Hort
12:20 - 13:00 přestávka na oběd  
13:10 - 13:50 Práce s riziky v sociálních službách (definice, role, opatření) Bc. Jan Syrový
13:50 - 15:00 Dekubity, pády, imobilizace MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.
14:55 - 15:20 závěrečná diskuze  
15:30 - 16:00 závěr - předávání certifikátu  

Konference je akreditována pro zdravotnický personál (dle vyhlášky č. 423/2004 ve smyslu novel č. 321/2008 a č. 4/2010 Sb.), sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách získají osvědčení celoživotní vzdělávání (dle zákona 108/2006 Sb.).

Vstupné 550,-