Městský ústav sociálních služeb Jirkov - idatabaze.czPečovatelské služby - idatabaze.cz

16. listopadu 2018 proběhla MěÚSS Jirkov certifikace Značky kvality v pobytových službách a jejím výsledkem je získání maximálního počtu hvězdiček – tedy 5.  Toto ocenění je pro zaměstnance nejen chloubou, ale zároveň i závazkem poskytování kvalitní péče do dalších let, což není žádný lehký úkol.

 

Je to podobné, jako když vybíráme hotel, většinou jsou pro nás důležité počty hvězdiček a stejným způsobem přistoupila Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR k hodnocení zvyšování kvality v sociálních službách.

Cílem Značky kvality v sociálních službách je poskytnout novým uživatelům sociální služby či zájemcům o ni, ale také jejich rodinným příslušníkům, jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu mohou od života v daném zařízení sociálních služeb očekávat. Jde o systém externí certifikace, který hodnotí všechny důležité aspekty poskytování sociální služby, a to pouze z jednoho úhlu pohledu –

 z pohledu samotného uživatele dané sociální služby.

 

Je velmi důležité, že práce zaměstnanců v sociálních službách, konečně začíná být lukrativnějším zaměstnáním, než jak tomu bylo v letech minulých, kdy byla tato oblast nedoceněna.

Přináší to samozřejmě určité problémy v tom, že musíme v sociálních službách z důvodů narůstajících nákladů na mzdy dlouhodobě šetřit a minimalizovat náklady u ostatních kapitol rozpočtu jako je například obměna nábytku, lůžek a ostatního dovybavení.

 

Proč pracovat v sociálních službách??

 

Každá práce v pomáhajících profesích je náročná, ale zároveň hezká. Žádná z prací není tak smysluplná jako pomáhání potřebným, žádná nepřináší tolik dobrého pocitu, jako když je díky naší práci někdo spokojený.

 

Naše organizace i přes složité obsazování volných míst klade velký důraz při výběru nových zaměstnanců. A o své stávající a „věrné“ zaměstnance se stará, chodí jim vstříc při zvyšování kvalifikace, při řešení pracovních i osobních problémů a v neposlední řadě pro ně navyšuje počet benefitů jako je např. stravování, poukázky SODEXO, vstupenky na kulturu apod.

 

Mzdy u sociálních pracovníků raketově vzrůstají např. v roce 2014 měli zaměstnanci zařazení ve třídě 5/st. 12 základní plat 14 140,- Kč nyní je tato částka 22 920,-, k tomu je třeba započítat ještě osobní příplatek ke mzdě a příplatek za směnnost. I přesto se naše organizace stále potýká s nedostatkem personálu. V našem regionu je nedostatek uchazečů, kteří mají opravdu zájem o práci. Dalším problémem je vysoké procento uchazečů, kteří vyžadují práci jen na ranní směny s volnými víkendy, což v této oblasti není možné.

 

 

Dne 18.9.2018 se v Jirkovském divadle konal již 7. ročník konference na téma

 „NOVÉ PŘÍSTUPY V PÉČI O SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ“, který již tradičně pořádá MěÚSS Jirkov.

Jako každý rok byl i ten letošní nabitý přednáškami, prezentacemi od renomovaných přednášejících, jakým byl např. MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., PhDr. Martina Venglářová nebo MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Účastníci z řad sociálních služeb a zdravotnické péče ohodnotili velmi kladně jednotlivá témata přednášejících, v nichž se přednášející dotkli třeba i takových témat jako jsou vztahy na pracovišti motivace k práci, spolupráce s rodinou klienta nebo „psychopati mezi námi“.

Doplňkovým programem byla prezentace firem, které spolupracují se sociálními službami a jsou těchto služeb nedílnou součástí, jako jsou např.  TENA, MK Market, 2 P Servis nebo Ag foods.

Pro zpestření konference proběhla na závěr tombola, kdy si většina účastníků odnesla domů malý dárek. Další dárek obdržela účastnice, která ještě nikdy konferenci nevynechala a byla tedy po sedmé.

Ředitelka MěÚSS Jirkov Mgr. Eva Šulcová se na závěr se všemi rozloučila a pozvala je na další ročník, kde by jedním z témat měl být „Syndrom vyhoření“.

Před Velkým pátkem jsme v MěÚSS U Dubu na velikonočním koncertě 29.4.2018 uvítali skupinu INNAMORATA, která se zaměřuje na osobitou interpretaci gotické a renesanční hudby světské i církevní. K vystoupení používá repliky dobových nástrojů zhotovených podle dochovaných artefaktů. Členové skupiny vesměs učitelé využili velikonoční prázdniny a sjeli se z celých Čech, aby našim klientům mohli zahrát a zazpívat, za což mají náš velký dík.

Byli jsme velmi rádi, že jsme mohli u nás MěÚSS Jirkov uvítat dnes již legendu populární hudby Pavlínu Filipovskou.  O akci, která byla uspořádána i pro zájemce z řad obyvatel Jirkova, byl nebývalý zájem a tak se prostory zaplnily do posledního místečka. Podvečer se nesl v duchu povídání se vzpomínkami na známé osobnosti například Vladimíra Menšíka nebo pana Filipovského a samozřejmě zazněli nejznámější písničky například „Včera neděle byla, Normálně nebo Střevíčky“.

Návštěvníci si po celou dobu zpívali spolu se zpěvačkou a byli nadšeni z milého a srdečného projevu obou vystupujících, protože paní Pavlína si na pomoc přivezla zpěváka Šimona Pečenku, který obecenstvu mimo jiné zazpíval písničky Waldemara Matušky.

Další z tradičních akcí MěÚSS v Jirkově byla oslava „Masopustu“. Letos jsme tuto zábavu uspořádali s hudební skupinou „Úlet“ a spoustou vtipných doprovodných vystoupení. Zahájení se ujala paní ředitelka Mgr. Eva Šulcová a místostarostka Jirkova Dana Jurštaková.

Prvním vystoupením byla směs lidových písniček se scénkami, která celý sál roztleskala. Pak už přišel na řadu spontánní tanec klientů a jejich doprovodu, které skupina Úlet vůbec nešetřila . Následovalo divadelní zpracování pohádky „Obušku z pytle ven“ i s jitrnicí „jakou svět neviděl“. Celý večer završilo vystoupení „Tří čuníků“. Plný, rozesmátý sál byl největší odměnou všem, kteří se na něm podíleli.

 

Ve středu 31.1.2018 proběhla v MěÚSS Jirkov beseda „Historie Chomutova“, promítaly se fotografie staré 50-60 let a celá beseda plynula se vzpomínkami na dávno zbourané a přestavěné části města.

Besedu pro nás zorganizovalo Dobrovolnické centrum ADRA Chomutov v rámci svého projektu pod vedením paní inženýrky Anny Makarové. Beseda se bude konat i v objektu „Mládežnická“ a to dne 28.2.2018.

O besedu byl mezi našimi klienty velký zájem , vzpomínání si  velmi užívali a vyjádřili přání projít takto historicky i naše město Jirkov.  Doufáme, že se jim toto přání povede splnit.

Jirkov– V jirkovském Domově pro seniory se v úterý slavilo hned několik narozenin zdejších klientů. Nejstarší oslavenkyní byla paní Štěpánka Hanzelková, které je už úctyhodných 101 let.

Paní Štěpánka Hanzelková je narozená v prosinci přímo na Štědrý den. Oslavu narozenin si ale mohla užít až teď, když se vrátila z nemocnice. Ostatním oslavencům, kteří se v domově sešli u společně nazdobeného stolu, bylo kolem devadesáti let. Popřát všem seniorům přišla i místostarosta Jirkova Dana Jurštaková.

Jako všichni i my v MěÚSS Jirkov jsme se rozloučili se starým rokem a přivítali rok 2018. Na silvestrovských zábavách, které jsme pojali v pohádkovém rytmu nám zahráli manželé Hurníkovi a klienti i personál si zazpívali a zatančili. S přáním do nového roku od paní ředitelky Mgr. Evy Šulcové, starosty a místostarostky Jirkova, pak při svíčkách a s hymnou  přivítali nový rok.

6.1.2018 nás jako každoročně navštívili Tři Králové, kteří přišli jak s přáním,  svými nápisy K+M+B, tak i s dobrou náladou.

Přejeme Všem našim příznivcům krásný a klidný rok 2018.

Jako každoročně i letos jsme uspořádali pro naše klienty a jejich rodiny společné vánoční setkání, které proběhlo v pondělí 4.12.2017 při kterém jsme v obou zařízeních rozsvítili krásně ustrojené stromky.

Setkání proběhlo v duchu vánočních tradicí, takže se lilo olovo, krájela jablka, házelo botou, pouštěli lodičky, pletly a pekly vánočky. Zazpívat přišel jirkovský sbor Světlušky pod vedením manželů Hánových.

Celý podvečer se nesl ve sváteční atmosféře, kde klientům i hostům popřáli krásné svátky spolu s paní ředitelkou i starosta a místostarostka Jirkova.

Už dlouho tady nebyl tak krásný projekt jako jsou Ježíškova vnoučata, opravdu nádherný nápad, kterého se ujal rozhlas. I my MěúSS Jirkov jsme se do projektu přihlásili a když jsme zadávali přání našich seniorů ani ve snu nás nenapadlo, že na všechny přání se najdou „ježíšci“, bylo to pro nás obrovské překvapení.  Zároveň nás překvapila přání samotná, žádné movité věci ale např. návštěva motýlího domu v Karlových Varech, setkání po letech s bratrem, kytice pro maminku nebo písnička v rádiu. Přání se postupně plní, kytice od bratrů upoutaných na invalidní vozík pro 91 maminku je předána a sportovní redaktor české televize pan Pečeně odvezl naší paní Aničku za fotbalisty do Plzně, kde dříve bydlela a stále FC Viktorka fandí.

Děkujeme moc rozhlasu za projekt věnovaný seniorům a hlavně úžasným Ježískovým vnoučatům, která nezištně přání plní.