Městský ústav sociálních služeb Jirkov - idatabaze.czPečovatelské služby - idatabaze.cz

16. listopadu 2018 proběhla MěÚSS Jirkov certifikace Značky kvality v pobytových službách a jejím výsledkem je získání maximálního počtu hvězdiček – tedy 5.  Toto ocenění je pro zaměstnance nejen chloubou, ale zároveň i závazkem poskytování kvalitní péče do dalších let, což není žádný lehký úkol.

 

Je to podobné, jako když vybíráme hotel, většinou jsou pro nás důležité počty hvězdiček a stejným způsobem přistoupila Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR k hodnocení zvyšování kvality v sociálních službách.

Cílem Značky kvality v sociálních službách je poskytnout novým uživatelům sociální služby či zájemcům o ni, ale také jejich rodinným příslušníkům, jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu mohou od života v daném zařízení sociálních služeb očekávat. Jde o systém externí certifikace, který hodnotí všechny důležité aspekty poskytování sociální služby, a to pouze z jednoho úhlu pohledu –

 z pohledu samotného uživatele dané sociální služby.

 

Je velmi důležité, že práce zaměstnanců v sociálních službách, konečně začíná být lukrativnějším zaměstnáním, než jak tomu bylo v letech minulých, kdy byla tato oblast nedoceněna.

Přináší to samozřejmě určité problémy v tom, že musíme v sociálních službách z důvodů narůstajících nákladů na mzdy dlouhodobě šetřit a minimalizovat náklady u ostatních kapitol rozpočtu jako je například obměna nábytku, lůžek a ostatního dovybavení.

 

Proč pracovat v sociálních službách??

 

Každá práce v pomáhajících profesích je náročná, ale zároveň hezká. Žádná z prací není tak smysluplná jako pomáhání potřebným, žádná nepřináší tolik dobrého pocitu, jako když je díky naší práci někdo spokojený.

 

Naše organizace i přes složité obsazování volných míst klade velký důraz při výběru nových zaměstnanců. A o své stávající a „věrné“ zaměstnance se stará, chodí jim vstříc při zvyšování kvalifikace, při řešení pracovních i osobních problémů a v neposlední řadě pro ně navyšuje počet benefitů jako je např. stravování, poukázky SODEXO, vstupenky na kulturu apod.

 

Mzdy u sociálních pracovníků raketově vzrůstají např. v roce 2014 měli zaměstnanci zařazení ve třídě 5/st. 12 základní plat 14 140,- Kč nyní je tato částka 22 920,-, k tomu je třeba započítat ještě osobní příplatek ke mzdě a příplatek za směnnost. I přesto se naše organizace stále potýká s nedostatkem personálu. V našem regionu je nedostatek uchazečů, kteří mají opravdu zájem o práci. Dalším problémem je vysoké procento uchazečů, kteří vyžadují práci jen na ranní směny s volnými víkendy, což v této oblasti není možné.