Transparentní účet
COVID-19
123-728950287/0100

Vážení přátelé a milí příznivci,

zdravíme z našeho domu seniorů a moc děkujeme za neutuchající snahu nás podpořit a za pocit sounáležitosti, že v tom nejsme sami.

Vaše snaha nám pomoci i finančním příspěvkem nás inspirovala k otevření veřejné sbírky, která je určena ke krytí zvýšených nákladů spojených s pandemií COVID 19.

Na náš transparentní účet č. 123-728950287/0100 nám můžete poukázat jakoukoliv částku, která bude použita k nákupu zdravotnického materiálu, ochranných pomůcek, dezinfekce, detergentů nebo pořízení termokamery do provozu.

Sbírkový účet je veden jako transparentní účet. Zasláním prostředků na náš sbírkový účet vyjadřujete svůj souhlas se zveřejněním Vašeho jména a dalších údajů, včetně výše zaslané finanční částky.

TRANSPARENTNÍ ÚČET