Transparentní účet
COVID-19
123-728950287/0100

 

PICT9553.JPG

 

Tato služba je určena osobám od 18 let a seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost a to převážně z důvodů způsobených chronickým onemocněním, chronickým duševním onemocněním, zdravotním postižením nebo z důvodu věku u seniorů. Odlehčovací služba je poskytována klientům, kteří mají sníženou soběstačnost v úkonech, které jsou součástí běžné denní činnosti. Jedná se o osoby, které jsou ve svém přirozeném prostředí závislé na pomoci svých blízkých.
Chronickým duševním onemocněním jsou myšleny demence, jejichž průvodní projevy nenarušují společné soužití s ostatními klienty a neohrožují klienta ani jeho okolí na zdraví nebo životě.
Odlehčovací služba není určena osobám s mentálním postižením, které narušují společné soužití s ostatními klienty, a které ohrožují klienta či jeho okolí na zdraví nebo životě.

Narušováním soužití a ohrožujícím chováním je myšleno:

  • narušování soukromí ostatních klientů (např. bloudění po pokojích, odcizování cizích věcí)
  • hrozba opuštění zařízení a ztráta klienta v běžném prostředí
  • hlasité verbální projevy v denních i nočních hodinách
  • agresivní projevy chování vůči sobě či okolí.

Posláním Odlehčovací služby je posilovat fyzickou kondici a podporovat rozvoj soběstačnosti klienta v běžných denních činnostech natolik, aby se mohl vrátit zpět do domácího prostředí. Poskytnout potřebnou péči a podporu klientovi v době, kdy si pečující osoba potřebuje odpočinout nebo řešit své osobní a zdravotní problémy.
Odlehčovací služba je zajištěna 24 hodin denně nepřetržitě celý rok. Dennodenní pomoc a podporu poskytují klientům pečující, kteří kladou důraz na individuální potřeby klientů, podporují jejich dovednosti a schopnosti. K tomu využívají individuální přístup a práci s osobním cílem klienta.
 

Každému, kdo se rozhodne čerpat Odlehčovací službu je poskytována individuální podpora. Snažíme se co nejvíce usnadnit novou a mnohdy i těžkou životní situaci. Pracovníci vycházejí z životního příběhu klienta, jeho zájmů a zvyků. Cílem této služby je klientovi poskytnout potřebnou péči v době, kdy si rodina potřebuje odpočinout nebo klientovi pomoci, dosáhnout takové samostatnosti v běžných denních činnostech, aby se mohl vrátit domů.

Rozhodl-li se klient, že chce využít pobyt na Odlehčovací službě, sestaví s ním kvalifikovaný pracovník individuální plán, který je v průběhu pobytu realizován a hodnocen. Na odlehčovací službu může klient buď na rekondiční pobyt, kde rozvíjíme jeho dovednosti pomocí cíleně nastavených terapií, nácviků soběstačnosti v běžných denních činnostech a rehabilitace, aby se klient mohl vrátit zpět domů nebo na pobyt přechodný, kde zajistíme klientovi potřebnou péči, ale i možnost čerpat terapie a rehabilitaci v době, kdy osoba blízká, která o klienta pečuje, si potřebuje odpočinout.

 

Ubytování

Máte zájem podívat se v jakém prostředí a za jakých podmínek je služba poskytována?
Rádi Vás uvítáme a umožníme Vám prohlédnout si prostory Odlehčovací služby.
Doporučujeme Vám, abyste přišli s někým z Vašich blízkých, nebo s kýmkoli kdo Vám doma některé informace ještě znovu připomene nebo Vám pomůže rozhodnout se, případně se na pobyt připravit. Role Vámi vybrané osoby je důležitá, může Vám poradit při rozhodování nebo i pomoci při vyřizování žádosti.

 

Klienti jsou ubytováni v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích. Více informací najdete ve Veřejném závazku, který je k dispozici v pravé liště těchto webových stránek.

 

 

Stravování

Součástí poskytovaných služeb je celodenní zajištění stravy. Stravu připravujeme ve vlastním stravovacím provozu, vydáváme ji 6x denně v pravidelných intervalech. Při sestavování nabídky jídel klademe důraz na zásady zdravé výživy s přihlédnutím na specifikace stravování odpovídající věku a s ohledem na výskyt civilizačních onemocnění. Nabídku jídel jsme schopni přizpůsobit dietnímu omezení klienta, případně nabízíme možnost individuální konzultace s nutriční terapeutkou, která do výše stanovené stravovací jednotky sestaví na přání klienta individuální jídelníček (např. strava vegetariánská, veganská, redukční aj.). Objednávku oběda a večeře provádí klienti z jídelního lístku.

 

 

Název služby:
Název poskytovatele:

Místo poskytované služby:
IČO:

Zřizovatel:
Telefon:
Fax:

Kapacita služby:
Služba poskytována od:
Identifikátor služby:
Forma služby:
Odlehčovací služby
Městský ústav sociálních služeb Jirkov, p.o.

U Dubu 1562
46787682
město Jirkov
+420 474 684 432
+420 474 684 308
30 (počet lůžek)
1. 1. 2008
1590533
pobytová služba s nepřetržitým provozem

Volný čas

Vítáme, pokud se klienti aktivně zapojíte do plánování služby, plánování kulturních a společenských událostí. Nápady a podněty mohou předávat prostřednictvím Stravovací komise a Rady obyvatel.

Během dne nabízíme bohatou nabídku aktivit zaměřených na udržování nebo rozšiřování znalostí, dovedností a schopností (např. trénování paměti, nácvik jemné motoriky, semináře, besedy a vystoupení umělců, výlety, společenské večery s hudbou, a jiné společenské události)
 

 

Péče

Rozsah poskytované péče se odvíjí od stupně závislosti klienta na péči druhé osoby. Významnou roli v péči o klienta hraje především to, kam se chce klient v běžných denních činnostech posunout, jaký je cíl, kterého chce prostřednictvím naší služby dosáhnout.
Příspěvek na péči (pokud je jeho příjemcem) klientovi náleží i během pobytu na Odlehčovací službě. Péče, která je poskytována v rámci základních činností, je hrazena dle skutečně odebraného času a je účtována vždy začátkem následujícího měsíce nebo po ukončení pobytu.
 

 

Zdravotní a ošetřovatelská péče

V objektu, ve kterém je pobytová služba poskytována, je zajištěna přítomnost kvalifikovaného zdravotnického pracovníka, který je kompetentní vyhodnotit akutní změny zdravotního stavu klienta, poskytnout mu první pomoc a podle potřeby přivolat lékaře.

Během pobytu na Odlehčovací službě stále zůstáváte v péči svého praktického lékaře, u kterého si budete i nadále zajišťovat léky a který Vám bude vystavovat „převozenky“ na případná lékařská vyšetření.

 

V den nástupu zdravotnímu personálu předáte písemný rozpis léků potvrzený lékařem (medikační list) a případně i léky na celou dobu pobytu, pokud Vám je bude podávat a připravovat zdravotní personál.

 

 

V případě vašeho zájmu o podmínky a pravidla poskytované služby tak zde naleznete Domácí řád.

 
 
 

Rychlý kontakt

 

U Dubu 1562

43111 Jirkov

 

E-mail: info@meussj.cz
Datová schr.: yqz8ynn
Telefon: 474 684 432
 

 

Ukázat na mapě města


Veřejný závazek Odlehčovací služby

 

 

 

Formuláře ke stažení

 

 

 Žádost o čerpání odlehčovací služby

 

Poukaz na vyšetření ORP

 

 Vyjádření lékaře

 

Čestné prohlášení o bezinfekčnosti

 

 

Veškeré formuláře jsou uložené ve formátu PDF. V případě potřeby nainstalujte prohlížeč Adobe Reader www.adobe.com