Transparentní účet
COVID-19
123-728950287/0100
Mládežnická

 

Ubytování

Ubytování v Domě s pečovatelskou službou je kvalitativně vyšší form jedné ze služeb sociální péče, která je poskytována zejména seniorům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služby jsou poskytovány ve smyslu zákona č.108/2006 Sb. o sociálních službách.

Dům s pečovatelskou službou umožňuje těmto občanům bydlení v objektech neústavního charakteru, kde je jim poskytována pečovatelská služba tak, aby si mohli alespoň částečně a podle svých možností zajišťovat své životní potřeby při zachování vlastního soukromí a v přirozeném sociálním prostředí.

Svým vybavením umožňuje Dům s pečovatelskou službou poskytovat potřebným občanům pečovatelskou službu kvalitně, racionálně a v potřebném rozsahu. Přidělování bytů podléhá režimu, který stanoví Rada města Jirkova v souladu platnou legislativou. Přidělení bytů podléhá schválení odboru sociálních věcí obce s rozšířenou působností. Žádost se podává na vyplněném předepsaném formuláři, který zde můžete stáhnout spolu s vyjádřením lékaře, které je opět ke stažení zde.

Zdravotní péče a ošetřovatelská péče v tomto zařízení není poskytována zaměstnanci MěÚSS Jirkov. Lze zajistit ošetřovatelskou a zdravotní péči pouze dodavatelsky.

Podmínky pro přidělení 

Žadatel je při podání žádosti příjemcem pečovatelské služby, nebo má sníženou soběstačnost a sociální poměry žadatele, vzhledem k jeho zdravotnímu stavu, vyžadují v některých úkonech péči jiné osoby, případně je příjemcem příspěvku na péči.
Žadatel je občanem, který dosáhl věku rozhodného pro přiznání starobního důchodu nebo je plně invalidní a s pomocí poskytované pečovatelské služby je schopen vést poměrně samostatný život. U manželských nebo jiných dvojic (např. sourozenci, druh – družka apod.) je podmínkou snížená soběstačnost alespoň u jednoho z nich a druhý mu ze závažných důvodů potřebnou péči nemůže poskytnout.

Ceny za pobyt na měsíc

1 místnost (rozloha 25,3 m² ) – 1 osoba 2.578,- Kč
2 místnosti (rozloha 53,10 m² ) - 2 osoby 5.305,- Kč
2 místnosti (rozloha 53,10 m² ) - 1 osoba 4.579,- Kč
2 místnosti (rozloha 52 m² ) - 2 osoby 5.226,-Kč
2 místnosti (rozloha 52 m² ) - 1 osoba 4.500,- Kč
3 místnosti (rozloha 116,6 m²) - 1 osoba 6.943,- Kč
3 místnosti (rozloha 77,5 m²) - 2 osoby 7.062,- Kč
3 místnosti (rozloha 77,5 m²) - 1 osoba 4.953,- Kč

Poplatky za energie a koncesionářské poplatky si hradí klient sám.

 

 

Rychlý kontakt

 

Mládežnická 1753
43111 Jirkov

 

E-mail: info@meussj.cz
Datová schr.: yqz8ynn
Telefon: 474 683 113
 

 

Ukázat na mapě města


Ubytovácí řád


Formuláře ke stažení

 

Žádost o přidělení ubytování v Domě s pečovatelskou službou

 

Poukaz na vyšetření ORP 

 

 

Veškeré formuláře jsou uložené ve formátu PDF. V případě potřeby nainstalujte prohlížeč Adobe Reader www.adobe.com