Transparentní účet
COVID-19
123-728950287/0100

Služba

Cena/min.

Např.

 1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu

 

 • Pomoc a podpora při podávání jídla a pití

2,20 Kč/min.

66,- Kč/ 30 minut

 • Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

2,20 Kč/min.

66,- Kč/ 30 minut

 • Pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru (nácvik sebeobsluhy)

2,20 Kč/min.

66,- Kč/ 30 minut

 • Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

2,20 Kč/min.

66,- Kč/ 30 minut

 1. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 

 • Pomoc při úkonech osobní hygieny

2,20 Kč/min.

66,- Kč/ 30 minut

 • Pomoc při základní péči o vlasy a nehty

2,20 Kč/min.

66,- Kč/ 30 minut

 • Pomoc při použití WC

2,20 Kč/min.

66,- Kč/ 30 minut

 1. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 

 • Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování (zataveno v jednorázovém obalu)

74,- Kč/1 oběd/ den

 

 • Zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování

70,- Kč/1 oběd/ den

 

 • Dovoz/donáška (jídlo, prádlo aj.)

20,- Kč/ 1 úkon

 

 • Pomoc při přípravě jídla a pití

2,20 Kč/min

66,- Kč/ 30 minut

 • Příprava a podání jídla a pití

2,20 Kč/min

66,- Kč/ 30 minut

 1. Pomoc při zajištění chodu domácnosti

 

 • Běžný úklid a údržba domácnosti

2,20 Kč/min

66,- Kč/ 30 minut

 • Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti

2,20 Kč/min

66,- Kč/ 30 minut

 • Topení v kamnech včetně donášky a příprava topiva

2,20 Kč/min

66,- Kč/ 30 minut

 • Běžné nákupy a pochůzky (včetně pochůzky po úřadech)

2,20 Kč/min

66,- Kč/ 30 minut

 • Velký nákup (např. týdenní nákup)

66,- Kč/1úkon

 

 • Praní, žehlení ložního i osobního prádla v prádelně včetně dopravy

65,- Kč/ 1 kg

 

 • Praní, žehlení ložního i osobního prádla v domácnosti klienta

2,20 Kč/min

66,- Kč/ 30 minut

 1. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 

 • Doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět

2,20 Kč/min

66,-Kč/ 30 minut

 • Doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

2,20 Kč/min

66,- Kč/ 30 minut

Neodhlášená (neprovedená návštěva) – storno poplatek

66,- Kč/ úkon

 

 

Služby Odborné sociální poradny jsou poskytovány zdarma.