Transparentní účet
COVID-19
123-728950287/0100

Jednolůžková ubytovací jednotka

Úhrada

Pobyt

250 Kč / den

Strava

205 Kč / den

Celkem úhrada za den

455 Kč /den

Celkem úhrada za měsíc

13.650 Kč / měsíc

 

Dvoulůžková ubytovací jednotka

Úhrada

Pobyt

243 Kč / den

Strava

205 Kč / den

Celkem úhrada za den

448 Kč / den

Celkem úhrada za měsíc

13.440 Kč / měsíc

Výše úhrady za poskytnutou péči je účtována za kalendářní měsíc ve výši skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů péče. Rozsah sjednané péče je v příloze č.1: Vymezení rozsahu oblasti péče v závislosti na stupni soběstačnosti.

Hodnota potravin *

Jednotlivé složky stravy

Cena

Snídaně

 23 Kč

Svačina

 10 Kč

Oběd

 42 Kč

Svačina

 10 Kč

Večeře

 25 Kč

2. večeře

  10 Kč

*výše uvedené částky slouží jako podklad pro výpočet tzv. „vratky.“

Jednolůžková ubytovací jednotka

Úhrada

Pobyt

250Kč / den

Strava

205Kč / den

Celkem úhrada za den

455 Kč / den

Celkem úhrada za měsíc

13.650 Kč / měsíc

 

Dvoulůžková ubytovací jednotka

Úhrada

Pobyt

243 Kč / den

Strava

205 Kč / den

Celkem úhrada za den

448 Kč / den

Celkem úhrada za měsíc

13.440 Kč / měsíc

 

Hodnota potravin*  

Jednotlivé složky stravy

Cena

Snídaně

 23 Kč

Svačina

 10 Kč

Oběd

 42 Kč

Svačina

 10 Kč

Večeře

 25 Kč

2.večeře

 10 Kč

*výše uvedené částky slouží jako podklad pro výpočet tzv. „vratky.“

Ubytovací jednotka - Garsoniéra

Úhrada

Pobyt

250 Kč / den

Strava

205 Kč / den

Celkem úhrada za den

455 Kč / den

Celkem úhrada za měsíc

13.650 Kč / měsíc

 

Jednolůžková ubytovací jednotka (1+1)

Úhrada

Pobyt

250,- Kč / den

Strava

205 Kč / den

Celkem úhrada za den

455 Kč / den

Celkem úhrada za měsíc

13.650 Kč / měsíc

 

Jednolůžková ubytovací jednotka (1+1+1)

Úhrada

Pobyt

248 Kč / den

Strava

205 Kč / den

Celkem úhrada za den

453 Kč / den

Celkem úhrada za měsíc

13.590 Kč / měsíc

 

Dvoulůžková ubytovací jednotka (1+1)

Úhrada

Pobyt

239 Kč / den

Strava

205 Kč / den

Celkem úhrada za den

444 Kč / den

Celkem úhrada za měsíc

13.320 Kč / měsíc

 

Dvoulůžková ubytovací jednotka (1+1+1)

Úhrada

Pobyt

230 Kč / den

Strava

205 Kč / den

Celkem úhrada za den

435 Kč / den

Celkem úhrada za měsíc

13.050 Kč / měsíc

 

Hodnota potravin*

Jednotlivé složky stravy

Cena

Snídaně

 23 Kč

Svačina

 10 Kč

Oběd

 42 Kč

Svačina

 10 Kč

Večeře

 25 Kč

2. večeře

 10 Kč

*výše uvedené částky slouží jako podklad pro výpočet tzv. „vratky.“

Jednolůžková ubytovací jednotka

Úhrada

Pobyt

250 Kč / den

Strava

205 Kč / den

Celkem úhrada za den

455 Kč /den

Celkem úhrada za měsíc

13.650 Kč / měsíc

 

Dvoulůžková ubytovací jednotka

Úhrada

Pobyt

243 Kč / den

Strava

205 Kč / den

Celkem úhrada za den

448 Kč / den

Celkem úhrada za měsíc

13.440 Kč / měsíc

 

Hodnota potravin*  

Jednotlivé složky stravy

Cena

Snídaně

 23 Kč

Svačina

 10 Kč

Oběd

 42 Kč

Svačina

 10 Kč

Večeře

 25 Kč

2. večeře

 10 Kč

*výše uvedené částky slouží jako podklad pro výpočet tzv. „vratky.“