Transparentní účet
COVID-19
123-728950287/0100

Městský ústav sociálních služeb Jirkov je příspěvková organizace, která je financována z více zdrojů. Zřizovatelem je město Jirkov. Zaměstnanci MěÚSS Jirkov poskytují komplex služeb klientům v domovech důchodců, v domě s pečovatelskou službou a klientům v terénu.

Posláním organizace je prostřednictvím služeb rozvíjet, podporovat a zachovat důstojný život našich klientů. Při naplňování tohoto poslání vycházíme z individuálních potřeb klienta. Základním pilířem služeb je důraz na podporu a zachování původních dovedností a zvyků s respektováním životních postojů každého jednotlivce. Smyslem naší práce je co nejvíce se přiblížit domácímu prostředí ze kterého k nám naši klienti přicházejí.

Cílem MěÚSS Jirkov je prostřednictvím kvalifikovaného personálu zajistit klientům důstojný život s respektováním jejich práv a potřeb. Poskytovat klientům podmínky pro uplatnění vlastní vůle při řešení životní situace.

 

MěÚSS Jirkov se řídí těmito principy


- služby jsou maximálně přizpůsobeny potřebám klienta
- klient má možnost volby (jídlo, ubytování, vybavení bytu aj.)
- respektování soukromí klienta
- dodržování lidských práv
- podpora nezávislosti klienta
- podpora spolupráce s rodinou klienta
- spolupráce s institucemi v mikroregionu
- ochrana osobních údajů, dat a informací ze služby
- sociální poradenství

 

Služby poskytované MěÚSS Jirkov jsou pro klienty, kteří pro svůj věk, zdravotní stav či sociální situaci potřebují komplex služeb, kterým lze rozvíjet, podporovat a zachovávat podmínky pro důstojnou životní etapu. Služby MěÚSS Jirkov mohou využívat občané, kteří jsou odkázáni na pomoc druhé osoby při uspokojování základních životních potřeb bez ohledu na trvalé bydliště.

Péče o klienty je poskytována prostřednictvím ­personálu přímé péče, zdravotním personálem a ostatními týmy, které zajišťují: ubytování, stravování, praní prádla, úklid, ošetřovatelskou péči, rehabilitační služby, sociální služby, kadeřnické služby. Specializované služby jsou poskytovány dodavatelsky: pedikúra, kantýna, vzdělávací programy...

 

 

 

Rychlý kontakt

 

U Dubu 1562
43111 Jirkov

 

E-mail: info@meussj.cz
Telefon: 474 684 432

 

Podatelna:
e-podatelna@meussj.cz

 

 

Ukázat na mapě města

 

Naše certifikáty


Výroční zprávy


Smlouvy


Politika kvality


GDPR - ochrana osobních údajů


Pravidla pro vyřizování stížností


Zřizovací listina
včetně změn