Transparentní účet
COVID-19
123-728950287/0100

Seznam článků

Název projektu: Podpora rozvoje infrastruktury odborného sociálního poradenství a pečovatelské služby v Jirkově a přilehlých obcích.
Zkrácený název projektu: AUTA PRO TERÉN
Příjemce finanční podpory: MěÚSS Jirkov
Místo realizace projektu: Jirkov (vč. okrajových městských částí Březenec, Vinařice, Jindřišská a Červený Hrádek) a okolní vesnice Vysoká Pec, Drmaly, Otvice, Vrskmaň, Zaječice, Pesvice, Strupčice.
Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_072/0011602
Doba realizace projektu: 1. 9. 2019 – 30. 3. 2020 (7 měsíců)
Místo realizace projektu: Ústecký kraj, Jirkov

Projekt řeší zajištění terénního zázemí prostřednictvím 2 automobilů a potřebného informačně komunikačního vybavení ke zvýšení místní i časové flexibility pracovníků sociálních služeb odborného sociálního poradenství a pečovatelské služby v Jirkově a okolních obcích.

Projekt je realizován bez partnera.

Tento projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie.