Transparentní účet
COVID-19
123-728950287/0100

Seznam článků

Cílová skupina

Cílovou skupinou projektu jsou osoby se zdravotním postižením, osoby sociálně vyloučené a tímto vyloučením ohrožené, pro které realizací projektu budou sociální služby dostupnější, a to místně i časově.