Transparentní účet
COVID-19
123-728950287/0100

Seznam článků

 

Název projektu: Realizace rozšíření odborného sociálního poradenství zaměřeného na dluhy pro osoby žijící ve vyloučených lokalitách města Jirkova ke zvýšení jejich uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce.

Zkrácený název projektu: Cesta z dluhů v Jirkově.

Příjemce finanční podpory: MěÚSS Jirkov

Místo realizace projektu: Ústecký kraj, Jirkov

Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0011544

Doba realizace projektu: 1. 7. 2019 – 30. 6. 2022 (36 měsíců)

Projekt se zaměřuje na řešení nepříznivých sociální situací osob sociálně vyloučených či tímto ohrožených ve městě Jirkov a to podporou sociální služby rozšiřující svou kapacitu v oblasti odborného sociálního poradenství zaměřeného na dluhy. Dále rozšířením bezplatného právního poradenství, mediací a vzděláváním za účelem zvýšení uplatnitelnosti těchto osob ve společnosti a na trhu práce. Individuální a intenzivní prací s každým jedincem dojde u min. 340 ke zlepšení jejich situace.

Projekt je realizován bez partnera.

Tento projekt je spolufinancován z fondů Evropské unie, Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.