Transparentní účet
COVID-19
123-728950287/0100

Seznam článků

 

Popis projektového záměru

Projekt se zaměřuje na řešení nepříznivých sociální situací osob sociálně vyloučených či tímto ohrožených ve městě Jirkov a to podporou sociální služby rozšiřující svou kapacitu v oblasti odborného sociálního poradenství zaměřeného na dluhy. Dále rozšířením bezplatného právního poradenství, mediací a vzděláváním za účelem zvýšení uplatnitelnosti těchto osob ve společnosti a na trhu práce.

Hlavním cílem projektu je podpořit osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, žijící ve městě Jirkov, v sociálně vyloučených (deprivovaných) lokalitách, které potřebují podporu a pomoc v řešení jejich zadluženosti za účelem zvýšení jejich uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce. Jedná se zejména o lokality Nové Ervěnice a Vinařice II: Důraz bude kladen na individuální přístup ke každému jedinci s cílem ho plně zapojit do sociálního, ekonomického i kulturního života společnosti, umožnit mu překonat dluhové problémy a ekonomickou nestabilitu ke zvýšení jejich uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce.