Transparentní účet
COVID-19
123-728950287/0100

Seznam článků

 

Popis potřebnosti projektu

Projekt řeší problémy zadluženosti osob sociálně vyloučených nebo ohrožených sociálním vyloučením žijící v Jirkově, zejména ve vyloučených lokalitách Ervěnice a okolí ul. Krušnohorská.

Účelem projektu je zvýšení uplatnitelnosti osob z cílové skupiny ve společnosti a na trhu práce, ke kterému mají tyto osoby nyní omezený přístup z důvodu komplikací a bariér níže uvedených.

Projekt řeší a reaguje na následující konkrétní problémy cílové skupiny

  • Vysokou míru zadlužení – dluhová past, exekuce, insolvence
  • Nízkou motivaci k hledání zaměstnání především z důvodu časté zadluženosti, která jim brání v legálním vstupu na trh práce a udržení se na něm.
  • Nízkou motivaci ke změně nepříznivé životní situace.
  • Pozdní řešení dluhů a vznik na ně návazných problémů.
  • Nízkými kompetencemi pro řešení osobních životních situací, ztrátou kontaktů se sociálním okolím
  • Málo rozvinutými kompetencemi ke změně nepříznivé sociální situace.
  • Nedostatek příležitostí a vazeb pro opuštění sociálně vyloučených lokalit.
  • Ztížený přístup k veřejným službám a zdrojům.