Transparentní účet
COVID-19
123-728950287/0100

Seznam článků

 

Cílová skupina projektu

Cílovou skupinu projektu tvoří osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, žijící ve městě Jirkov, v sociálně vyloučených lokalitách, zejména Krušnohorská, Ervěnická ve věku 15 – 65 let věku.

Nejčastěji jde o osoby, které v některé z životních etap nenašly uplatnění na trhu práce a jejich příjmy nestačily pokrýt náklady na životní potřeby. Důvěřivě si půjčovaly a vzhledem k chybějící či velmi nízké finanční gramotnosti se zadlužily. Často využily i lichvářské úvěry, které následně nejsou schopni splácet. Patří sem i osoby, které ve vyloučených lokalitách dluží za nájemné, za energie, nesplácí nevýhodné úvěry. Svou nepříznivou životní situaci řeší převážně tak, že většina z nich zůstává v evidenci ÚP ČR dlouhodobě. Strategie pobírání sociální dávek a práce „na černo“ se v takovém případě stává na nějaký čas východiskem z jejich finančních potíží.

Zrcadlem těchto skutečností je existence mnoha dalších negativních jevů (dluhy vs. Například: práce, bydlení, kriminalita, vzdělávání, rodina, vztahy, zdraví, apod.) a nárůst sociálně patologických jevů.