Transparentní účet
COVID-19
123-728950287/0100

Seznam článků

 

Popis cílu a výsledků projektu

Hlavním cílem projektu je podpořit osoby sociálně vyloučené nebo ohrožené sociálním vyloučením, žijící ve městě Jirkov, v sociálně vyloučených lokalitách, které potřebují podporu a pomoc v řešení jejich zadluženosti za účelem zvýšení jejich uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce. Důraz bude kladen na individuální přístup ke každému jedinci s cílem ho plně zapojit do sociálního, ekonomického i kulturního života společnosti, umožnit mu překonat dluhové problémy a ekonomickou nestabilitu ke zvýšení jejich uplatnitelnosti ve společnosti a na trhu práce.

Cílem je pomoc a podpora sociálně vyloučených osob v Jirkově, z identifikovaných 4250 osob bude v rámci projektu osloveno min. 500 z nich, z toho 340 se stane účastníky a získá tím pomoc v řešení své dluhové situace. Min. 40 účastných poté získá větší než bagatelní podporu. Cílem je vyhledávání, aktivizace, motivace a podpora jednotlivců a rodin prostřednictvím odborného poradenství poskytovaného ambulantní i terénní formou.

Dílčí cíle:

  • Realizací projektu vzniknou 2 nová poradenská místa v sociálně vyloučených lokalitách (Ervěnice, Krušnohorská)
  • Dluhová poradna prostřednictvím OSP v celé své šíří základní činnosti podpoří min. 340 osob.
  • Min. 40 osob bude bezplatně poskytnuto OSP vedoucí k podání návrhu na oddlužení a podpory jeho naplňování
  • 45 účastníků projektu zvýší své kompetence a dovednosti ve vedení rodinného rozpočtu, vyplňování poštovních poukázek, odeslání žádosti o splátkový kalendář s doporučeným dopisem, nácvik telefonátu s exekutorem/věřiteli, jednání se zprostředkovateli půjček a finančních produktů.
  • V roce 2022 bude vytvořena 1 závěrečná evaluační zpráva.