Transparentní účet
COVID-19
123-728950287/0100

„NOVÉ PŘÍSTUPY V PÉČI O SENIORY 2013“

 

7. listopadu 2013            8:00 – 16:00 hodin

zámek Červený hrádek u Jirkova

Konference je věnována novým přístupům v péči o seniory, zejména problematice specifických potřeb a zvláštnostem péče o člověka s demencí. Konference je určena pro sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách, zdravotnické pracovníky i širokou veřejnost.

                                               

 

 

přednášející:

MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc. -  významný český internista a geriatrista, autor pojmu „křehký senior“, Praha

Ing. Petr Panýrek -  Otevřená aliance asistivních technologií, Praha

PhDr. Martina Venglářová -  poradkyně, supervizorka a lektorka, Praha

Mgr. et Mgr. Ladislav Tomeček -  kancelář veřejného ochránce práv, Praha

Mgr. Aurelia Chábová - Quip o. s., Praha

Bc. Helena Dvořáková, DiS. – lektorka bazální stimulace, Praha

PaedDr. Vladimír Šik – mediátor, supervizor, lektor, Ústí nad Labem

Bc. Andrea Tajanovská, DiS. – APSS, Tábor

 

celý program konference a medailonky přednášejích viz níže

 

 

Potvrzení/Osvědčení o účasti:

zdravotnický pracovníci získají potvrzení s kreditními body (dle vyhlášky č. 423/2004 Sb. ve smyslu novel č. 321/2008 Sb. a č. 4/2010 Sb.)v rozsahu 4 kreditů, sociální pracovníci a pracovníci v sociálních službách osvědčení celoživotního vzdělávání (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách) v rozsahu 5 hodin.

Registrační poplatek: 450,- Kč

Přihlášky zasílejte na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Do emailu prosím uveďte: jméno a příjmení osob, které přihlašujete, jejich datum narození a zda požadují potvrzení (4 kredity) či osvědčení (5 hodin). Informace k platbě Vám budou zaslány po potvrzení přijetí přihlášky.


Program konference:

7:45 – 8:00       prezentace účastníků

8:00 – 9:00       zahájení konference - přivítání účastníků, hostů, přednášejících

                          Moderátor

                          představení záměru, cílů a programu konference

  MUDr.Zdeněk Kalvach, CSc., významný český internista a geriatrista, autor pojmu „křehký senior“, Praha

9:00 – 9:15       Asistivní technologie

             Ing. Petr Panýrek, Otevřená aliance asistivních technologií, Praha

9:15 – 10:00      Specifické potřeby lidí s demencí

             PhDr. Martina Venglářová, poradkyně, supervizorka a lektorka, Praha

10:00 – 11:00    Člověk s demencí a jeho svět

  MUDr.Zdeněk Kalvach, CSc., významný český internista a geriatrista, autor pojmu „křehký senior“, Praha

11:00 – 11:15    přestávka – občerstvení, prezentace vystavujících firem

11:15 – 11:55    Plánování zaměřené na člověka

            Mgr. Aurelia Chábová, Quip o. s., Praha

12:00 - 12:30     Ochrana práv a prevence špatného zacházení v pobytových zařízeních sociálních služeb z pohledu věřejného ochránce práv

                         Mgr. et Mgr. Ladislav tomeček, kancelář veřejného ochránce práv, Praha

12:30 – 13:00    Panelová diskuze

13:00 – 14:00    velká přestávka – občerstvení, prezentace vystavujících firem

14:00 – 16:00    WORKSHOPY "Dobrá praxe

Bazální stimulace Supervize, mediace Proměny stáří a gerontooblek
Bc. Helena Dvořáková PaedDr. Vladimír Šik Bc. Andrea Tajanovská, DiS.

 


medailonky přednášejících:

MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.

Významný český internista a geriatr, místopředseda České geriatrické a gerontologické společnosti ČLS JEP, člen Rady vlády pro seniory a stárnutí populace a Výboru pro biomedicínu a lidská práva. Zavedl pojem „Křehký senior“, jasně vystihuje cílovou skupinu lidí, kteří nemají žádné fyzické rezervy a jsou odkázáni na pomoc nebo podporu pečujících. Svou dlouholetou činností v oblasti geriatrické péče dokázal měnit pohled na stáří a po celá léta aktivně volá po službách poskytovaných s úctou ke každému jedinci a k individuálnímu přístupu k potřebám každého člověka.  Vedle odborných prací a publikací např.: Křehký pacient a primární péče či Sociální gerontologie pravidelně publikuje i fejetony a úvahy na zdravotnická témata

PhDr. Martina Venglářová

psychoterapeutka, supervizorka, lektorka

V rámci své praxe se posledních 10 let věnuje vzdělávánía supervizi v oblasti zdravotních a sociálních služeb. Zejména problémům v oblasti zátěže pracovníků v pomáhajících profesích. Pracujejako supervizor, je členkouČIS– český institut pro supervizi. V rámci lektorské činnosti nabízí témata týkající se problémových oblastí péče o seniory – nevhodné a agresivní chování, péče o klienta s duševním onemocněním anebo sexualitaseniorů,kterou dnes uslyšíte. Paní Venglářová je autorkou a spoluautorkou několika publikací např.: Sestry v nouzi, Komunikace pro zdravotní sestry, Sociální práce s lidmi s duševním onemocněním a jiné. Je členkou několika odborných organizací, např.: Sexuologická společnost ČLS JEP, Česká psychoterapeutická společnost ČLS JEP, Bílý kruh bezpečí či Český institut pro supervizi.