Transparentní účet
COVID-19
123-728950287/0100

Dobrovolníci jsou lidé, kteří svůj volný čas i své schopnosti věnují druhým lidem, jsou nenahraditelnou skupinou, která pomáhá zlepšovat kvalitu našich sociálních i zdravotních služeb. Odměnu za své dobrovolnické aktivity nepožadují, ale zaslouží si velké poděkování. Ve středu 17.6. proběhlo tradiční setkání dobrovolníků v MěÚSS Jirkov. Všichni se dostavili s dobrou náladou, ředitelka MěÚSS Jirkov Mgr. Eva Šulcová všem poděkovala a přivítala nové dobrovolníky, kteří k nám přibyli během Covid-19. Dobrovolníci si vyměnili své zkušenosti a nápady k dalším setkáváním s našimi seniory.     

16. listopadu 2018 proběhla MěÚSS Jirkov certifikace Značky kvality v pobytových službách a jejím výsledkem je získání maximálního počtu hvězdiček – tedy 5.  Toto ocenění je pro zaměstnance nejen chloubou, ale zároveň i závazkem poskytování kvalitní péče do dalších let, což není žádný lehký úkol.

 

Je to podobné, jako když vybíráme hotel, většinou jsou pro nás důležité počty hvězdiček a stejným způsobem přistoupila Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR k hodnocení zvyšování kvality v sociálních službách.

Cílem Značky kvality v sociálních službách je poskytnout novým uživatelům sociální služby či zájemcům o ni, ale také jejich rodinným příslušníkům, jednoznačnou informaci o tom, jakou kvalitu mohou od života v daném zařízení sociálních služeb očekávat. Jde o systém externí certifikace, který hodnotí všechny důležité aspekty poskytování sociální služby, a to pouze z jednoho úhlu pohledu –

 z pohledu samotného uživatele dané sociální služby.

 

Je velmi důležité, že práce zaměstnanců v sociálních službách, konečně začíná být lukrativnějším zaměstnáním, než jak tomu bylo v letech minulých, kdy byla tato oblast nedoceněna.

Přináší to samozřejmě určité problémy v tom, že musíme v sociálních službách z důvodů narůstajících nákladů na mzdy dlouhodobě šetřit a minimalizovat náklady u ostatních kapitol rozpočtu jako je například obměna nábytku, lůžek a ostatního dovybavení.

 

Proč pracovat v sociálních službách??

 

Každá práce v pomáhajících profesích je náročná, ale zároveň hezká. Žádná z prací není tak smysluplná jako pomáhání potřebným, žádná nepřináší tolik dobrého pocitu, jako když je díky naší práci někdo spokojený.

 

Naše organizace i přes složité obsazování volných míst klade velký důraz při výběru nových zaměstnanců. A o své stávající a „věrné“ zaměstnance se stará, chodí jim vstříc při zvyšování kvalifikace, při řešení pracovních i osobních problémů a v neposlední řadě pro ně navyšuje počet benefitů jako je např. stravování, poukázky SODEXO, vstupenky na kulturu apod.

 

Mzdy u sociálních pracovníků raketově vzrůstají např. v roce 2014 měli zaměstnanci zařazení ve třídě 5/st. 12 základní plat 14 140,- Kč nyní je tato částka 22 920,-, k tomu je třeba započítat ještě osobní příplatek ke mzdě a příplatek za směnnost. I přesto se naše organizace stále potýká s nedostatkem personálu. V našem regionu je nedostatek uchazečů, kteří mají opravdu zájem o práci. Dalším problémem je vysoké procento uchazečů, kteří vyžadují práci jen na ranní směny s volnými víkendy, což v této oblasti není možné.

 

 

Dne 18.9.2018 se v Jirkovském divadle konal již 7. ročník konference na téma

 „NOVÉ PŘÍSTUPY V PÉČI O SENIORY A ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ“, který již tradičně pořádá MěÚSS Jirkov.

Jako každý rok byl i ten letošní nabitý přednáškami, prezentacemi od renomovaných přednášejících, jakým byl např. MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc., PhDr. Martina Venglářová nebo MUDr. Radkin Honzák, CSc.

Účastníci z řad sociálních služeb a zdravotnické péče ohodnotili velmi kladně jednotlivá témata přednášejících, v nichž se přednášející dotkli třeba i takových témat jako jsou vztahy na pracovišti motivace k práci, spolupráce s rodinou klienta nebo „psychopati mezi námi“.

Doplňkovým programem byla prezentace firem, které spolupracují se sociálními službami a jsou těchto služeb nedílnou součástí, jako jsou např.  TENA, MK Market, 2 P Servis nebo Ag foods.

Pro zpestření konference proběhla na závěr tombola, kdy si většina účastníků odnesla domů malý dárek. Další dárek obdržela účastnice, která ještě nikdy konferenci nevynechala a byla tedy po sedmé.

Ředitelka MěÚSS Jirkov Mgr. Eva Šulcová se na závěr se všemi rozloučila a pozvala je na další ročník, kde by jedním z témat měl být „Syndrom vyhoření“.

Před Velkým pátkem jsme v MěÚSS U Dubu na velikonočním koncertě 29.4.2018 uvítali skupinu INNAMORATA, která se zaměřuje na osobitou interpretaci gotické a renesanční hudby světské i církevní. K vystoupení používá repliky dobových nástrojů zhotovených podle dochovaných artefaktů. Členové skupiny vesměs učitelé využili velikonoční prázdniny a sjeli se z celých Čech, aby našim klientům mohli zahrát a zazpívat, za což mají náš velký dík.

Byli jsme velmi rádi, že jsme mohli u nás MěÚSS Jirkov uvítat dnes již legendu populární hudby Pavlínu Filipovskou.  O akci, která byla uspořádána i pro zájemce z řad obyvatel Jirkova, byl nebývalý zájem a tak se prostory zaplnily do posledního místečka. Podvečer se nesl v duchu povídání se vzpomínkami na známé osobnosti například Vladimíra Menšíka nebo pana Filipovského a samozřejmě zazněli nejznámější písničky například „Včera neděle byla, Normálně nebo Střevíčky“.

Návštěvníci si po celou dobu zpívali spolu se zpěvačkou a byli nadšeni z milého a srdečného projevu obou vystupujících, protože paní Pavlína si na pomoc přivezla zpěváka Šimona Pečenku, který obecenstvu mimo jiné zazpíval písničky Waldemara Matušky.

Další z tradičních akcí MěÚSS v Jirkově byla oslava „Masopustu“. Letos jsme tuto zábavu uspořádali s hudební skupinou „Úlet“ a spoustou vtipných doprovodných vystoupení. Zahájení se ujala paní ředitelka Mgr. Eva Šulcová a místostarostka Jirkova Dana Jurštaková.

Prvním vystoupením byla směs lidových písniček se scénkami, která celý sál roztleskala. Pak už přišel na řadu spontánní tanec klientů a jejich doprovodu, které skupina Úlet vůbec nešetřila . Následovalo divadelní zpracování pohádky „Obušku z pytle ven“ i s jitrnicí „jakou svět neviděl“. Celý večer završilo vystoupení „Tří čuníků“. Plný, rozesmátý sál byl největší odměnou všem, kteří se na něm podíleli.

 

Ve středu 31.1.2018 proběhla v MěÚSS Jirkov beseda „Historie Chomutova“, promítaly se fotografie staré 50-60 let a celá beseda plynula se vzpomínkami na dávno zbourané a přestavěné části města.

Besedu pro nás zorganizovalo Dobrovolnické centrum ADRA Chomutov v rámci svého projektu pod vedením paní inženýrky Anny Makarové. Beseda se bude konat i v objektu „Mládežnická“ a to dne 28.2.2018.

O besedu byl mezi našimi klienty velký zájem , vzpomínání si  velmi užívali a vyjádřili přání projít takto historicky i naše město Jirkov.  Doufáme, že se jim toto přání povede splnit.

Jirkov– V jirkovském Domově pro seniory se v úterý slavilo hned několik narozenin zdejších klientů. Nejstarší oslavenkyní byla paní Štěpánka Hanzelková, které je už úctyhodných 101 let.

Paní Štěpánka Hanzelková je narozená v prosinci přímo na Štědrý den. Oslavu narozenin si ale mohla užít až teď, když se vrátila z nemocnice. Ostatním oslavencům, kteří se v domově sešli u společně nazdobeného stolu, bylo kolem devadesáti let. Popřát všem seniorům přišla i místostarosta Jirkova Dana Jurštaková.

Jako všichni i my v MěÚSS Jirkov jsme se rozloučili se starým rokem a přivítali rok 2018. Na silvestrovských zábavách, které jsme pojali v pohádkovém rytmu nám zahráli manželé Hurníkovi a klienti i personál si zazpívali a zatančili. S přáním do nového roku od paní ředitelky Mgr. Evy Šulcové, starosty a místostarostky Jirkova, pak při svíčkách a s hymnou  přivítali nový rok.

6.1.2018 nás jako každoročně navštívili Tři Králové, kteří přišli jak s přáním,  svými nápisy K+M+B, tak i s dobrou náladou.

Přejeme Všem našim příznivcům krásný a klidný rok 2018.

Jako každoročně i letos jsme uspořádali pro naše klienty a jejich rodiny společné vánoční setkání, které proběhlo v pondělí 4.12.2017 při kterém jsme v obou zařízeních rozsvítili krásně ustrojené stromky.

Setkání proběhlo v duchu vánočních tradicí, takže se lilo olovo, krájela jablka, házelo botou, pouštěli lodičky, pletly a pekly vánočky. Zazpívat přišel jirkovský sbor Světlušky pod vedením manželů Hánových.

Celý podvečer se nesl ve sváteční atmosféře, kde klientům i hostům popřáli krásné svátky spolu s paní ředitelkou i starosta a místostarostka Jirkova.